1. Home
  2. Ηλεκτρισμός
  3. Η National Energy ανακοινώνει την ολοκλήρωση Φωτοβολταϊκών Σταθμών στην Ελλάδα
Η National Energy ανακοινώνει την ολοκλήρωση Φωτοβολταϊκών Σταθμών στην Ελλάδα

Η National Energy ανακοινώνει την ολοκλήρωση Φωτοβολταϊκών Σταθμών στην Ελλάδα

0

Η National Energy “NE” με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση
της κατασκευής, εγκατάστασης και ηλέκτρισης της πρώτης ομάδας έργων
ιδιοκτησίας της στην Ελλάδα, που αποτελείται από Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς
(ΦΣ) Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 24.08
MWp.

Ειδικότερα, η πρώτη ομάδα των 5 Φωτοβολταϊκών Σταθμών βρίσκεται στην
Κεντρική Ελλάδα, στις περιοχές της Βοιωτίας και της Φθιώτιδας, και παράγει
ετησίως περίπου 47.7 γιγαβατώρες (GWh) ηλεκτρικής ενέργειας με τις οποίες
μπορούν να ηλεκτροδοτηθούν πλήρως περίπου 10.000 κατοικίες και να μειωθούν
αντίστοιχα οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα CO2 προς στην ατμόσφαιρα κατά
23,000 τόνους ετησίως. Οι Σταθμοί έχουν εξασφαλίσει 20-ετή σταθερή τιμή
πώλησης της παραγόμενης ενέργειας μέσω δημοπρασίας από την Ελληνική
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) το Ιούλιο του 2019.

Το σύνολο των εγκατεστημένων ΦΣ ισχύος 24.08 MWp, ανήκει εξ ολοκλήρου στην
ελληνική θυγατρική εταιρεία της National Energy, NEW NE Solar Developments
One 1 Single Member SA(NNESD1). Η εταιρία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (RSD) παρέδωσε το
πλήρες πακέτο υπηρεσιών, σχεδιασμού, προμήθειας και κατασκευής για όλα τα
έργα.

Οι ΦΣ αποτελούνται από ένα συνδυασμό:

  • 51,000 φωτοβολταϊκών πλαισίων, κατασκευής των εταιρειών Suntech και
    Trina,
  • 128 ηλιακών μετατροπέων της εταιρείας Huawei,
  • σταθερών δομών της Mevaco και ηλιακών ιχνηλατών ενός άξονα της εταιρείας Soltech.

Η κατασκευή ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2020 και ολοκληρώθηκε την άνοιξη του
2021. Από το σύνολο των πέντε ΦΣ, δύο ενεργοποιήθηκαν πλήρως τον Φεβρουάριο
2021 και ακολούθησαν τρεις που ενεργοποιήθηκαν τον Ιούνιο 2021. Η απόδοση
τους είναι ήδη κατά μέσο όρο άνω των αρχικών προσδοκιών. Η χρηματοδότηση των
έργων έγινε από την Τράπεζα Πειραιώς τον Νοέμβριο του 2020, διά της σύναψης
Ομολογιακών Δανείων.

Η θέση της NE στην ελληνική αγορά έχει πλέον παγιωθεί με ένα χαρτοφυλάκιο
έργων σε λειτουργία συνολικής ισχύος 91 MWp, αποτελούμενο τόσο από
Φωτοβολταϊκούς όσο και από Αιολικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής
Ενέργειας.

Ο κ. Γεώργιος Λάγιος, Country Manager της National Energy στην Ελλάδα,
δήλωσε: «Είμαστε πολύ αφοσιωμένοι στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις μας στην
Ελλάδα. Αυτή είναι η πρώτη ομάδα των Φωτοβολταϊκών έργων μας που
κατασκευάστηκαν. Οι εργασίες κατασκευής των ΦΣ ανατέθηκαν στην εταιρεία
-ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ RSD- η οποία επέδειξε απόλυτο επαγγελματισμό καθώς εξ αρχής
δεσμεύτηκε στην έγκαιρη παράδοση των έργων και εν τέλει ικανοποίησε τις
υψηλότατες απαιτήσεις μας. Η εταιρεία HUAWEI επιλέχθηκε ως κατασκευαστής των
ηλιακών μετατροπέων (inverters), καθώς ικανοποιεί όλα τα πρότυπα ποιότητας,
απόδοσης και ασφάλειας, ενώ οι αντιστροφείς υποστηρίζονται τεχνικά και μετά
την πώληση, διασφαλίζοντας μακροπρόθεσμη ασφάλεια της επένδυσης. Είμαστε
πολύ υπερήφανοι που συμμετέχουμε στην ελληνική ενεργειακή μετάβαση προς ένα
‘πράσινο’ μέλλον διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ότι αφήνουμε το
περιβάλλον σε καλύτερη κατάσταση από ότι το παραλάβαμε.»

Η εταιρεία National Energy ιδρύθηκε στα τέλη του έτους 2018, έχει έδρα το
Λονδίνο και είναι μια ευέλικτη επενδυτική πλατφόρμα επιχειρήσεων για
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που επικεντρώνεται στα Φωτοβολταϊκά και Αιολικά
έργα. Η εταιρία χρηματοδοτείται από Αμερικανούςεπενδυτές και η πολιτική της
είναι, να κάνει μακροπρόθεσμες επενδύσεις και στρατηγικές εξαγορές. Ο στόχος
της National Energy είναι να αναπτύξει, χρηματοδοτήσει και να εγκαταστήσει
Έργα Aνανεώσιμων Πηγών Ενέργειάς συνολικής ισχύος τουλάχιστον 2 GWp εντός
των επόμενων πέντε ετών, επικεντρώνοντας την ενέργεια της στην επιτάχυνση
της μετάβασης προς την καθαρή και προσιτή παραγωγή ενέργειας στις βασικές
ευρωπαϊκές αγορές.

Η εταιρία σήμερα κατέχει σημαντική παρουσία στον ελληνικό χώρο από την
στιγμή που εισήλθε στην ελληνική αγορά των Α.Π.Ε. στα τέλη του έτους 2018.
Διαθέτει ήδη χαρτοφυλάκιο εν λειτουργία φωτοβολταϊκών και αιολικών έργων
συνολικής ισχύος 91 MWp καθώς επίσης και χαρτοφυλάκιο αδειοδοτημένων
φωτοβολταϊκών έργων συνολικής ισχύος 245 MWp, τα οποία έχουν διασφαλίσει
επιτυχώς τιμές πώλησης της παραγόμενης ενέργειας μέσω των διενεργηθεισών από
την ΡΑΕ δημοπρασιών. Η National Energy απασχολεί διεθνή ομάδα συνεργατών με
μεγάλη επαγγελματική εμπειρία έκαστος στον τομέα ευθύνης του και
προσλαμβάνει έμπειρους συνεργάτες από την Ελλάδα, που διαθέτουν την
απαραίτητη τεχνογνωσία προκειμένου η εταιρεία να λειτουργεί με ευελιξία και
αποτελεσματικότητα στην ελληνική αγορά των Α.Π.Ε. παρότι είναι ξένος
επενδυτής. Η εταιρία συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές της ESG
(Environmental, social and corporategovernance) και επενδύει ηθικά και με
ευθύνη στην μετάβαση προς ένα ‘πράσινο’ μέλλον, διατηρώντας πάνω από όλα,
τον απόλυτο σεβασμό προς το περιβάλλον.