1. Home
  2. Θεσμικοί
  3. φορείς
  4. ΑΔΜΗΕ: Έτοιμα προς εκταμίευση 195 εκ. ευρώ για τα έργα του
ΑΔΜΗΕ: Έτοιμα προς εκταμίευση 195 εκ. ευρώ για τα έργα του

ΑΔΜΗΕ: Έτοιμα προς εκταμίευση 195 εκ. ευρώ για τα έργα του

0

O Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, θα εισπράξει από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα από το Ταμείο Ανάκαμψης 195 εκ. ευρώ για τη χρηματοδότηση δύο έργων εθνικής σημασίας ως προς την ενεργειακή ασφάλεια του συστήματος ηλεκτροδότησης. 

Η χρηματοδότηση αυτή προέκυψε ύστερα από κοινή απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα, του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη και του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη. Με την ΚΥΑ καθορίζονται οι διαδικασίες για την υποβολή του αιτήματος του ΑΔΜΗΕ αλλά και το ύψος της χρηματοδότησης των έργων αυτών. Δεν απομένουν πια οι χειρισμοί του Διαχειριστή, ο οποίος ήδη έχει ολοκληρώσει τις διαγωνιστικές διαδικασίες για τα έργα.

Το ένα έργο πρόκειται για την Δ’ Φάση της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων με συνολικό προϋπολογισμό 393 εκ. ευρώ και εκτιμώμενο χρόνο αποπεράτωσης τα πέντε χρόνια.

Με την ΚΥΑ ορίζεται ότι το Ταμείο Ανάκαμψης θα ενισχύσει με 165 εκ. ευρώ το έργο της διασύνδεση των νήσων της Θήρας, της Μήλου, της Φολέγανδρου και της Σερίφου με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Αποτελεί συνέχεια των έργων διασύνδεσης των Κυκλάδων Φάσεις Α, Β και Γ και αποσκοπεί αφενός στην αύξηση αξιοπιστίας τροφοδότησης των διασυνδεομένων νήσων και αφετέρου στη μείωση του κόστους παραγωγής (υποκατάσταση πετρελαίου με άλλες πηγές ενέργειας, σε συνάρτηση με την εξέλιξη του ενεργειακού μείγματος ηλεκτροπαραγωγής στην Ηπειρωτική Χώρα).

Ο βασικός σχεδιασμός του έργου περιλαμβάνει υποβρύχια καλώδια 150kV συνολικού μήκους 353,2χλμ και υπόγεια καλώδια 150kV συνολικού μήκους 19,6χλμ , συνδέοντας τον υποσταθμό (Υ/Σ) GIS 150kV Λαυρίου, στο νέο Υ/Σ GIS 150kV Νάξου μέσω Σερίφου, Μήλου, Φολεγάνδρου και Θήρας, καθώς και τους νέους υποσταθμούς GIS 150kV των νήσων Σερίφου, Μήλου, Φολεγάνδρου και Θήρας.

Το δεύτερο έργο αφορά στην «Ανακατασκευή του ΚΥΤ Κουμουνδούρου & Γραμμή Μεταφοράς 400kV ΚΥΤ Κουμουνδούρου- ΚΥΤ Κορίνθου», προϋπολογισμού 89 εκ. ευρώ.

Από το Ταμείο Ανάκαμψης θα διατεθούν 30 εκ. ευρώ με εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών την πενταετία.

Το έργο αποτελείται από τα παρακάτω δύο υποέργα:

1. Ανακατασκευή του ΚΥΤ Κουμουνδούρου

2. Κατασκευή της νέας Γραμμής Μεταφοράς (Γ.Μ.) διπλού κυκλώματος 400 kV ΚΥΤ Κουμουνδούρου – ΚΥΤ Κορίνθου μήκους περίπου 88 χλμ, εκ των οποίων τμήματα μήκους περίπου 41,6 χλμ συνολικά θα κατασκευαστούν στην θέση της υφιστάμενης Γ.Μ. διπλού κυκλώματος 150 kV Κόρινθος – ΚΥΤ Κουμουνδούρου.

Στόχος της επένδυσης είναι η ανάπτυξη και επέκταση του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), η ενίσχυση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας για την υποστήριξη της αύξησης της διείσδυσης των ΑΠΕ και της απρόσκοπτης, ασφαλούς και αδιάλειπτης μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από την παραγωγή σε χώρους κατανάλωσης, προωθώντας παράλληλα την ανάπτυξη του ελεύθερου ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, οι προτεινόμενες επενδύσεις αποσκοπούν:

• στην αύξηση της ασφάλειας εφοδιασμού και τη βελτίωση των ζητημάτων ευστάθειας των τάσεων του Νοτίου Συστήματος με την επέκταση του Συστήματος των 400 kV προς την Πελοπόννησο και την αναβάθμιση του κέντρου υπερυψηλής τάσης Κουμουνδούρου στην Αττική.

• στη δυνατότητα της πλήρους αξιοποίησης του τοπικού άφθονου δυναμικού ΑΠΕ, που σήμερα υπόκειται σε περιορισμούς που επιβάλλονται από την περιορισμένη ικανότητα μεταφοράς μεταξύ της Πελοποννήσου και της Αττικής. Η αξιοποίηση του δυναμικού αυτού, αποτελεί σημαντικό ζήτημα σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο λόγω της βιωσιμότητας των ΑΠΕ αλλά και στο πλαίσιο στρατηγικών για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

• Δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Το προτεινόμενο αυτό έργο συμπληρώνει άλλα συγχρηματοδοτούμενα έργα και συμβάλλει στην αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ και στην κάλυψη συγκεκριμένων στόχων για την ενέργεια και το κλίμα που ορίζονται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ)

tags: