1. Home
  2. Νέα
  3. Ελληνικός Χρυσός: Δημιουργεί ένα εργασιακό περιβάλλον ισότητας και διαφορετικότητας
Ελληνικός Χρυσός: Δημιουργεί ένα εργασιακό περιβάλλον ισότητας και διαφορετικότητας

Ελληνικός Χρυσός: Δημιουργεί ένα εργασιακό περιβάλλον ισότητας και διαφορετικότητας

0

Πολύ μελάνι έχει χυθεί και πολλές έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί για το πόσο σημαντικό είναι οι επιχειρήσεις να προάγουν ένα δίκαιο και συμπεριληπτικό περιβάλλον εργασίας που προσφέρει ίσες ευκαιρίες και που επιτρέπει στους εργαζομένους να αισθάνονται μεγαλύτερη σύνδεση µε τον οργανισμό.

Άλλωστε η ύπαρξη μιας κουλτούρας που “αγκαλιάζει” τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, καθώς δημιουργεί ένα αίσθημα εμπιστοσύνης που συμβάλλει στη δημιουργία συνθηκών που ευνοούν την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και την πολυφωνία σε ένα περιβάλλον το οποίο επιτρέπει στους εργαζομένους να αισθάνονται ασφάλεια, με αποτέλεσμα να αποδίδουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Στη χώρα μας, σύμφωνα με το νέο νόμο Ν4808/19.06.2021, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, οι επιχειρήσεις καλούνται να υιοθετήσουν και να ενσωματώσουν στον τρόπο διοίκησης και λειτουργίας τους, πολιτικές που στοχεύουν στη διαμόρφωση ενός ασφαλούς, δίκαιου και συμπεριληπτικού εργασιακού περιβάλλοντος, παράλληλα με την εφαρμογή της Αρχής της Ίσης Μεταχείρισης ως προς την πρόσβαση στην εργασία και την απασχόληση, την εξέλιξη καθώς και τους όρους και τις συνθήκες εργασίας εντός της εταιρείας.

Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και η Ελληνικός Χρυσός, η μεταλλευτική εταιρεία που λειτουργεί με υπευθυνότητα, ασφάλεια και υπό τους αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη βορειοανατολική Χαλκιδική. Η εταιρεία υλοποιεί μια από τις εμβληματικότερες άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα, απασχολώντας περισσότερους από 1.000 άμεσα και 600 έμμεσα εργαζόμενους, με το 84% να προέρχεται από το Δήμο Αριστοτέλη.

Ελληνικός Χρυσός: Δημιουργεί ένα εργασιακό περιβάλλον ισότητας και διαφορετικότητας

Μέρος, από το 2012, της Eldorado Gold Corporation, της καναδικής μεταλλευτικής εταιρείας, η οποία διαθέτει 25 χρόνια εμπειρίας στην έρευνα, ανάπτυξη και λειτουργία μεταλλείων ανά τον κόσμο, η Ελληνικός Χρυσός, επενδύει στη διαρκή εξέλιξη και στη βελτίωση των πρακτικών απασχόλησης ώστε να διασφαλίζεται ένα θετικό εργασιακό περιβάλλον που προάγει την επαγγελματική και ηθική αριστεία.

H στρατηγική της εταιρείας είναι να δημιουργήσει ένα ασφαλές, συμπεριληπτικό και καινοτόμο περιβάλλον εργασίας που εκτιμά τη διαφορετικότητα, την προσωπική ανάπτυξη και την καινοτομία.

Ανάμεσα στις πιο σημαντικές πολιτικές που εφαρμόζει με ιδιαίτερη επιτυχία η εταιρεία περιλαμβάνονται:

– Συγκεκριμένοι δείκτες και στόχοι σχετικά με την εκπροσώπηση των γυναικών στο εργατικό δυναμικό του οργανισμού και την ισότητα των φύλων. Οι επιδόσεις της εταιρείας καταγράφονται ανά 6μήνο και δρομολογούνται ενέργειες στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης

– Συνεχείς εκπαιδεύσεις των στελεχών σε θέματα ηγεσίας που ενδυναμώνουν τις πρακτικές συμπερίληψης

– Υλοποίηση έρευνας σε θέματα συμπερίληψης σε ετήσια βάση και συνεχή αξιολόγηση και σύγκριση των αποτελεσμάτων

– Ενεργή Πολιτική κατά της βίας και της παρενόχλησης

– Διαδικασία συνεντεύξεων και δημοσίευσης θέσεων εργασίας με τρόπο διαφανή και χωρίς αποκλεισμούς λόγω φύλου ή άλλης ιδιότητας

– Μηχανισμό αναφορών που επιτρέπει στους εργαζόμενους να αναφέρουν οποιοδήποτε περιστατικό παρενόχλησης με ασφάλεια

– Αναβάθμιση της διαδικασίας συνεντεύξεων και της δημοσίευσης ανοιχτών θέσεων εργασίας διαφάνεια και χωρίς προσδιορισμούς που ενδεχομένως να αποκλείουν υποψηφιότητες βάσει φύλου ή άλλου χαρακτηριστικού

– Υποστήριξη της γονεϊκότητας με δυνατότητες για ελαστικό ωράριο ή/και εξ αποστάσεως εργασία για άνδρες και για γυναίκες

– Καμπάνιες ευαισθητοποίησης σε θέματα συμπερίληψης και ενσωμάτωσης της διαφορετικότητας και συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα ενδυνάμωσης των γυναικών στον κλάδο, όπως το International Women in Mining.

Για τον λόγο αυτό άλλωστε η η Ελληνικός Χρυσός βρέθηκε μεταξύ των πρώτων 18 εταιρειών που έλαβαν το Σήμα Ισότητας SHARE του Υπουργείου Εργασίας, ανταποκρινόμενη με επιτυχία στα κριτήρια αξιολόγησης της ανεξάρτητης Επιτροπής Αξιολόγησης, που υλοποιεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα στην Ελλάδα.

pin
Ο κ. Νικόλαος Μπίρης HR Senior Business Partner της Ελληνικός Χρυσός, η κ. Μαρία Συρεγγέλα, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και η κ. Έρικα Ξηρουχάκη, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Εταιρικών Υποθέσεων Ελλάδας της Eldorado Gold κατά την απονομή του σήματος Ισότητας SHARE στην Ελληνικός Χρυσός

Η διάκριση αυτή βασίστηκε στις δεσμεύσεις και τις πολιτικές που η Ελληνικός Χρυσός εφαρμόζει, αναπτύσσοντας μια εταιρική κουλτούρα που προωθεί την ίση μεταχείριση των δύο φύλων, την ισότητα στη λήψη των αποφάσεων και τη συμφιλίωση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής ανεξαρτήτως φύλου και άλλου είδους διάκρισης μεταξύ των εργαζομένων.

Παράλληλα, η εταιρεία προχώρησε πρόσφατα στην υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας, μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων και του Diversity Charter Greece, για την προώθηση της ισότητας και της διαφορετικότητας στις Ελληνικές επιχειρήσεις. Με την αποδοχή των όρων που υπαγορεύονται από τη Χάρτα Διαφορετικότητας, η Ελληνικός Χρυσός επιβεβαιώνει έμπρακτα τη δέσμευσή της για την ανάπτυξη ενός εργασιακού περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών χωρίς αποκλεισμούς.