1. Home
  2. ΑΠΕ
  3. ΑΠΕ: Μειώθηκε ο χρόνος αδειοδότησης σε 14 μήνες
ΑΠΕ: Μειώθηκε ο χρόνος αδειοδότησης σε 14 μήνες

ΑΠΕ: Μειώθηκε ο χρόνος αδειοδότησης σε 14 μήνες

0

Σε 14 μήνες από 5 χρόνια μειώθηκε ο χρόνος αδειοδότησης των νέων έργων ΑΠΕ, σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που κατατέθηκε στη βουλή την Παρασκευή.

Το ίδιο νομοσχέδιο εκσυγχρονίζει το πλαίσιο για τα έργα αποθήκευσης ενέργειας, οδηγεί σε ψηφιοποίηση των διαδικασιών και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης αναμένεται να οδηγήσει στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων για τουλάχιστον 25GW ΑΠΕ έως το 2030.

Την ίδια στιγμή, θεσμοθετείται το πλαίσιο για την αποθήκευση ενέργειας με στόχο την ανάπτυξη έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με ισχύ τουλάχιστον 3,5GW μέχρι το 2030.

Ας δούμε όμως συγκεντρωτικά ποιες είναι οι βασικές αλλαγές που επιφέρει το νέο νομοσχέδιο:

  • Τα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας μειώνονται σε 5 από 7.
  • Ο χρόνος αδειοδότησης των έργων  μειώνεται σε 14 μήνες, από 5 χρόνια που φτάνει και πολλές φορές ξεπερνά σήμερα.
  • Ο αριθμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μειώνεται από 91 σε 54, με την υποβολή αυτών να είναι πλέον τυποποιημένη και ψηφιακή.

Παράλληλα, τίθεται συγκεκριμένο ορόσημο στους επενδυτές για την άμεση και γρήγορη υλοποίηση των έργων τους. Οι επενδυτές είναι υποχρεωμένοι εντός 12 μηνών  από την Οριστική Προσφορά Σύνδεσης να προχωρήσουν στην έκδοση της Άδειας Εγκατάστασης. Επιπλέον, διαφοροποιούνται οι έλεγχοι που απαιτούνται στο πεδίο δραστηριότητας της κάθε αδειοδοτούσας αρχής, διευκολύνοντας τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες από πολλαπλό και περιττό φόρτο εργασίας, επιταχύνοντας τον χρόνο απόκρισης τους στα αιτήματα των επενδυτών. Ακόμη, απαλλάσσονται από διοικητικό φόρτο οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι Διαχειριστές, με τον έλεγχο του ιδιοκτησιακού καθεστώτος να γίνεται πλέον από εξωτερικούς δικηγόρους. Ελέγχεται η οικονομική φερεγγυότητα των επενδυτών με προσκόμιση εγγυητικής επιστολής κατά την αίτηση στον Διαχειριστή για τον ηλεκτρικό χώρο και όχι κατά την δέσμευση αυτού, περιορίζοντας το πλήθος αιτημάτων. Περιορίζονται οι προθεσμίες υλοποίησης των έργων σύνδεσης από τους Διαχειριστές, με την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση καθυστερήσεων. Απαλλάσσονται οι επενδυτές από το 50% του κόστους των έργων σύνδεσης, το οποίο χρηματοδοτείται από τους Διαχειριστές ενώ ταυτόχρονα οι Διαχειριστές λαμβάνουν μέτρα που οδηγούν στη βέλτιστη αξιοποίηση του συστήματος και του δικτύου, στη μεγιστοποίηση απορρόφησης ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ και την ενίσχυση και προώθηση σταθμών αυτοπαραγωγής. Ενέργειες και άδειες που ήταν άμεσα συνδεδεμένες και υποχρεωτικά σειριακές, πλέον πραγματοποιούνται διακριτά και παράλληλα όπως η Σύμβαση Σύνδεσης σε σχέση με την Άδεια Εγκατάστασης. Δίνεται η απαραίτητη ευελιξία στους επενδυτές ως προς την αδειοδότηση έργων σε δασικές εκτάσεις, θέτοντας παράλληλα την εγκεκριμένη μελέτη αναδάσωσης από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες ως προϋπόθεση για την ηλέκτριση και σύνδεση των έργων. Επιλύονται δασικά θέματα που καθυστερούν την αδειοδότηση και υλοποίηση του σταθμού, όπως η διενέργεια της μελέτης αναδάσωσης από τους επενδυτές παράλληλα με την υλοποίηση και εγκατάσταση του σταθμού ενώ αντιμετωπίζουμε φαινόμενα κατάτμησης με απαγόρευση κατάτμησης των δημόσιων δασικών εκτάσεων για ανάπτυξη σταθμών ΑΠΕ. Δημιουργείται Υπηρεσία μιας Στάσης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας που θα παρακολουθεί και θα εποπτεύει όλη την αδειοδοτική διαδικασία, από τη λήψη της πρώτης άδειας (Βεβαίωση παραγωγού), μέχρι και τη λειτουργία του έργου (Άδεια Λειτουργίας). Τέλος, προβλέπεται η δημιουργία πληροφοριακού συστήματος που θα διαλειτουργεί με όλα τα επιμέρους πληροφοριακά συστήματα και τις βάσεις δεδομένων των αρμόδιων αδειοδοτικών φορέων. Δηλαδή με τη ΡΑΕ, τις Περιβαλλοντικές Διευθύνσεις, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τους Διαχειριστές Συστήματος και Δικτύου, και τον ΔΑΠΕΕΠ.

tags: