1. Home
  2. Νέα
  3. Motor Oil: “ΟΚ” από τη Γ.Σ. στη διανομή μερίσματος – στα €0,70 το υπόλοιπο μερίσματος
Motor Oil: “ΟΚ” από τη Γ.Σ. στη διανομή μερίσματος – στα €0,70 το υπόλοιπο μερίσματος

Motor Oil: “ΟΚ” από τη Γ.Σ. στη διανομή μερίσματος – στα €0,70 το υπόλοιπο μερίσματος

0

Εγκρίθηκε στη σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Motor Oil η διάθεση κερδών της χρήσης 2021 και το συνολικό μέρισμα για τη χρήση 2021 ποσού Ευρώ 0,90 ανά μετοχή.

Με δεδομένο ότι στις 15 Νοεμβρίου 2021 κατεβλήθη ποσό Ευρώ 0,20 ανά μετοχή ως προσωρινό μέρισμα, το υπόλοιπο μερίσματος χρήσης 2021 ανέρχεται σε Ευρώ 0,70 ανά μετοχή, σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση για τις αποφάσεις της Γ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ημερομηνίες αποκοπής δικαιώματος, αρχείου δικαιούχων μετόχων εγγεγραμμένων στο Σ.Α.Τ. (record date) και έναρξης πληρωμής υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2021 ως ακολούθως: Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022, ημερομηνία αρχείου δικαιούχων (record date) Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022, ημερομηνία έναρξης πληρωμής Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022. Η καταβολή του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2021 θα πραγματοποιηθεί μέσω Πληρώτριας Τράπεζας.

Από τη Γ.Σ. εγκρίθηκε επίσης η διανομή ποσού μέχρι Ευρώ 5,5 εκατ. από τα καθαρά κέρδη χρήσης 2021 στο Προσωπικό της Εταιρείας και παρασχέθηκαν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις.

Εγκρίθηκε επίσης νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας (ανώτατος αριθμός μετοχών 7.000.000, ανώτατη τιμή αγοράς Ευρώ 23 ανά μετοχή, κατώτατη τιμή αγοράς Ευρώ 8 ανά μετοχή, διάρκεια 8.7.2022 – 24.5.2024, μέσω των Μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ και ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.) και δόθηκε η εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για τα διαδικαστικά θέματα.

Αναλυτικά, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, η Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε την 30η Ιουνίου 2022 στις 10:00 στο Ξενοδοχείο Athens Plaza, Πλ. Συντάγματος και παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 70,45% του μετοχικού κεφαλαίου. Tο ποσοστό απαρτίας διαμορφώθηκε σε 71,06% δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 50 του νόμου 4548/2018 δεν ελήφθη υπόψη το ποσοστό των ίδιων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία.

Εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1: Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2021 (σε ενοποιημένη και μη βάση) συμπεριλαμβανομένης της μη Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης του Νόμου 4548/2018, της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και τον Ν. 4706/2020, της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση 2021 καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2: Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της Εταιρείας για τη χρήση 2021 και απηλλάγησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2021. Επιπρόσθετα, υπεβλήθη η προβλεπόμενη στην παράγραφο 5 του άρθρου 9 του Νόμου 4706/2020 έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών Δ.Σ. προς την Γενική Συνέλευση.

Θέμα 3: Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη του οποίου είναι: Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης, Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης, Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης, Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης, Νικόλαος Θ. Βαρδινογιάννης, Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης, Νίκη Δ. Στουφή, Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας, Ουρανία Ν-Π Αικατερινάρη και Δημήτρης-Αντώνιος Α. Ανυφαντάκις.

Από τα προαναφερθέντα πρόσωπα τα τρία τελευταία, ήτοι οι κ.κ. Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας, Ουρανία Ν-Π Αικατερινάρη και Δημήτρης-Αντώνιος Α. Ανυφαντάκις ορίστηκαν ως ανεξάρτητα δεδομένου ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του Νόμου 4706/2020.

Η θητεία των μελών είναι ετήσια σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό της Εταιρείας.

Η Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα θα πραγματοποιηθεί σύντομα.

Θέμα 4: Ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017 όπως ισχύει. Ειδικότερα:

Ως προς το είδος της Επιτροπής Ελέγχου η Συνέλευση καθόρισε ότι θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή (μεικτή) ήτοι με μέλη Δ.Σ. και τρίτα πρόσωπα.

Ως προς τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου η Συνέλευση αποφάσισε ότι η επιτροπή θα αποτελείται από τρία (3) ανεξάρτητα μέλη. Ένα μέλος της Επιτροπής θα είναι μέλος του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τα υπόλοιπα δύο μέλη της Επιτροπής θα είναι ανεξάρτητα τρίτα πρόσωπα.

Ως προς τη θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε από τη Συνέλευση ότι θα είναι ετήσια ήτοι αντίστοιχη αυτής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα και με σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, η Συνέλευση όρισε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ως κάτωθι:
• Παναγιώτης Κωνσταντάρας του Ιωάννη (ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ.)
• Σπυρίδων Κυρίτσης του Χαράλαμπου (ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο)
• Κωνσταντίνος Θανόπουλος του Νικολάου (ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο)

Άπαντα τα εκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Νόμου 4706/2020, διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία καθώς επίσης επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική ή την ελεγκτική.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστεί από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση της τελευταίας σε Σώμα.

Θέμα 5: Εγκρίθηκε η διάθεση κερδών της χρήσης 2021 και το συνολικό μέρισμα για τη χρήση 2021 ποσού Ευρώ 0,90 ανά μετοχή. Με δεδομένο ότι στις 15 Νοεμβρίου 2021 κατεβλήθη ποσό Ευρώ 0,20 ανά μετοχή ως προσωρινό μέρισμα, το υπόλοιπο μερίσματος χρήσης 2021 ανέρχεται σε Ευρώ 0,70 ανά μετοχή. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ημερομηνίες αποκοπής δικαιώματος, αρχείου δικαιούχων μετόχων εγγεγραμμένων στο Σ.Α.Τ. (record date) και έναρξης πληρωμής υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2021 ως ακολούθως: Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022, ημερομηνία αρχείου δικαιούχων (record date) Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022, ημερομηνία έναρξης πληρωμής Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022. Η καταβολή του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2021 θα πραγματοποιηθεί μέσω Πληρώτριας Τράπεζας. Με νεότερη ανακοίνωση η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για τις λεπτομέρειες καταβολής του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2021.

Θέμα 6: Εξελέγη για τη χρήση 2022 ως τακτικός ελεγκτής ο κ. Κουτσός-Κουτσόπουλος Δημήτρης (ΑΜ ΣΟΕΛ 26751) και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Χριστόπουλος Βασίλειος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 39701) αμφότεροι της Deloitte Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Η αμοιβή τους ορίστηκε σε Ευρώ 315 χιλ. για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2022 και σε Ευρώ 175 χιλ. για τον φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2022 και την έκδοση του σχετικού φορολογικού πιστοποιητικού.

Θέμα 7: Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2021 (ετήσια σταθερή αμοιβή Ευρώ 30.000 για κάθε μέλος του Δ.Σ. ή Ευρώ 35.000 για κάθε μέλος των Επιτροπών: Ελέγχου, Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών ή Ευρώ 40.000 για τους Προέδρους των Επιτροπών: Ελέγχου, Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών) και προ-εγκρίθηκαν οι αμοιβές τους για τη χρήση 2022 όπως περιγράφονται ανωτέρω.

Θέμα 8: Εγκρίθηκε η προκαταβολή αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018.

Θέμα 9: Εγκρίθηκε η διανομή ποσού μέχρι Ευρώ 6 εκατ. από τα καθαρά κέρδη χρήσης 2021 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας και παρασχέθηκαν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις.

Θέμα 10: Εγκρίθηκε η διανομή ποσού μέχρι Ευρώ 5,5 εκατ. από τα καθαρά κέρδη χρήσης 2021 στο Προσωπικό της Εταιρείας και παρασχέθηκαν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις.

Θέμα 11: Εγκρίθηκε νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας (ανώτατος αριθμός μετοχών 7.000.000, ανώτατη τιμή αγοράς Ευρώ 23 ανά μετοχή, κατώτατη τιμή αγοράς Ευρώ 8 ανά μετοχή, διάρκεια 8.7.2022 – 24.5.2024, μέσω των Μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ και ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.) και δόθηκε η εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για τα διαδικαστικά θέματα του προγράμματος.

Θέμα 12: Εγκρίθηκε η διάθεση 200.000 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία στα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 114 του Νόμου 4548/2018. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διάθεση, άνευ χρηματικού ανταλλάγματος και χωρίς υποχρέωση διακράτησης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, 100.000 μετοχών στον κ. Ιωάννη Β. Βαρδινογιάννη, 50.000 μετοχές στον κ. Πέτρο Τζ. Τζαννετάκη και 50.000 μετοχές στον κ. Ιωάννη Ν. Κοσμαδάκη.

Θέμα 13: Εγκρίθηκε η δέσμευση φορολογηθέντων αποθεματικών ύψους Ευρώ 1.779.923,34 για την κάλυψη του 50% της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας στο επενδυτικό σχέδιο, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους 14.239.386,72 Ευρώ, που αφορά στην επέκταση της δυναμικότητας του Συγκροτήματος Καταλυτικής Πυρόλυσης του Διυλιστηρίου και έχει ενταχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016. Τα φορολογηθέντα αποθεματικά δεν δύνανται να διανεμηθούν ή κεφαλαιοποιηθούν για μία επταετία από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, η οποία υπολογίζεται εντός του 2023.

Θέμα 14: Εγκρίθηκε η Έκθεση Αποδοχών των Μελών Δ.Σ. της Εταιρείας για τη Χρήση 2021 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018.

Θέμα 15: Εγκρίθηκε η σύμβαση εργασίας μεταξύ της Εταιρείας και του Διευθύνοντος Συμβούλου σύμφωνα με το άρθρο 99 του Νόμου 4548/2018 και εγκρίθηκε η τροποποιημένη Πολιτική Αποδοχών Μελών Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018