1. Home
  2. ΑΠΕ
  3. REPowerEU: Το Συμβούλιο συμφωνεί για ταχείς κανόνες αδειοδότησης για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
REPowerEU: Το Συμβούλιο συμφωνεί για ταχείς κανόνες αδειοδότησης για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

REPowerEU: Το Συμβούλιο συμφωνεί για ταχείς κανόνες αδειοδότησης για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

0

Σε συμφωνία σχετικά με στοχευμένες τροποποιήσεις της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που προτείνονται στο πλαίσιο του σχεδίου REPowerEU κατέληξε το ευρωπαϊκό συμβούλιο. Ειδικότερα τα κράτη μέλη της ΕΕ διατήρησαν αμετάβλητο, στο 40%, τον στόχο τους για τη συνεισφορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα των 27 ως το 2030, παρά την έκκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αυξηθεί περαιτέρω, εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία και του αντίκτυπού του.

Αφού πρότειναν στο πλαίσιο του σχεδίου τους για το κλίμα στα μέσα του 2021 τον στόχο οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να καλύπτουν το 40% των ενεργειακών αναγκών της ΕΕ ως το 2030 (από το 32% που είναι ο τρέχων), οι Βρυξέλλες κάλεσαν τον Μάιο να αυξηθεί περαιτέρω, στο 45%, για να μειωθεί ταχύτερα η ευρωπαϊκή εξάρτηση από τις εισαγωγές υδρογονανθράκων.

Ταυτόχρονα, η Κομισιόν πρότεινε να επιταχυνθεί η χορήγηση αδειών για έργα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να τους αφιερωθούν συγκεκριμένες ζώνες.

Οι υπουργοί Ενέργειας αποφάσισαν χθες να διατηρηθεί ο στόχος στο 40%, αλλά ταυτόχρονα συμφώνησαν να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τη χορήγηση αδειών, απόφαση που θα γίνει τώρα αντικείμενο διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Η συμφωνία αυτή είναι μια σημαντική προσθήκη στις συνεχιζόμενες εργασίες για την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η ταχύτερη αδειοδότηση σε περιοχές που μπορούν να αποφέρουν τα καλύτερα αποτελέσματα χωρίς να βλάπτουν το περιβάλλον θα μας επιτρέψει να αναπτύξουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στα δίκτυά μας πιο γρήγορα. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να ανεξαρτητοποιηθούμε από τη ρωσική ενέργεια και θα συμβάλει επίσης σημαντικά στους κλιματικούς μας στόχους», δήλωσε ο τσέχος υπουργός Ενέργειας Γιόζεφ Σικέλα, η χώρα του οποίου ασκεί την εναλλασσόμενη προεδρία της ΕΕ, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Ο συμβιβασμός που υιοθετήθηκε από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προβλέπει τη δημιουργία σε κάθε χώρα ζωνών «επιτάχυνσης (της αξιοποίησης) ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», ή «go-to areas», στη γη, στη θάλασσα και σε χερσαίους υδάτινους πόρους, τομείς που μπορούν να είναι αποδοτικές ως προς την παραγωγή και ταυτόχρονα παρουσιάζουν «χαμηλότερους κινδύνους για το περιβάλλον».

Στις ζώνες αυτές, η μέγιστη προθεσμία για τη χορήγηση αδειών για νέες εγκαταστάσεις αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα μειωθεί στον έναν χρόνο (στα δύο αν πρόκειται για υπεράκτια έργα), πλην «εξαιρετικών περιστάσεων», ενώ οι απαιτήσεις για μελέτες περιβαλλοντικής επίπτωσης θα μειωθούν δραστικά. Τα κράτη θα μπορούν ωστόσο να αποκλείουν την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρισμού με την αξιοποίηση βιομάζας, καθώς και υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Και εκτός αυτών των ζωνών, οι διαδικασίες χορήγησης αδειών για εγκαταστάσεις αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας επίσης θα επιταχυνθούν στα δύο χρόνια το μέγιστο (3 για υπεράκτια έργα). Για τις εγκαταστάσεις που βασίζονται σε φωτοβολταϊκά πλαίσια, η διαδικασία δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 3 μήνες.

Αντίθετα, ενώ η Κομισιόν προέβλεπε πως θα θεωρείται πως υπάρχει «σιωπηρή συμφωνία» σε περίπτωση απουσίας απάντησης εντός των προθεσμιών, τα κράτη τάχθηκαν υπέρ της εφαρμογής αυτής της αρχής σε «ενδιάμεσα στάδια» της διαδικασίας, αλλά διατήρησαν την ανάγκη να δίνεται «ρητώς» η οριστική άδεια.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε τη θέση αυτή στα μέσα Δεκεμβρίου, ορίζοντας πως η μέγιστη προθεσμία για την έγκριση νέων έργων αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα μειωθεί στους εννέα μήνες για τις περιοχές «go-to» και στους 18 μήνες πέραν αυτών.

Εν αναμονή της ολοκλήρωσης εντός 2023 των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στα κράτη και τους ευρωβουλευτές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στις αρχές Νοεμβρίου τη λήψη μέτρου επείγουσας φύσης, με διάρκεια ενός έτος, για να περιοριστούν άμεσα οι προθεσμίες αδειοδότησης για την εγκατάσταση αντλιών θερμότητας και φωτοβολταϊκών πλαισίων στα κτίρια, αντίστοιχα στους τρεις μήνες και στον έναν μήνα, χωρίς ανάγκη αποτίμησης της περιβαλλοντικής επίπτωσης.

Οι υπουργοί Ενέργειας έδωσαν χθες πράσινο φως σε αυτό το προσωρινό μέτρο, κάτι που αρκεί για να τεθεί σε ισχύ.

REPowerEU

Στις 18 Μαΐου 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το σχέδιό της REPowerEU ως απάντηση στις δυσκολίες και τη διαταραχή της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας που προκλήθηκε από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Το σχέδιο της ΕΕ REPower επιδιώκει να τερματίσει την εξάρτηση της ΕΕ από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα και να σημειώσει περαιτέρω πρόοδο στην επίτευξη των κλιματικών στόχων της ΕΕ.

Ως μέρος του σχεδίου REPowerEU, η Επιτροπή πρότεινε μια σειρά στοχευμένων τροποποιήσεων της υφιστάμενης νομοθεσίας στον τομέα της ενέργειας, και συγκεκριμένα την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (RED), την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (EPBD) και την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση (EED). . Και οι τρεις οδηγίες βρίσκονται σε διαδικασία αναθεώρησης ως μέρος της δέσμης «Fit for 55», η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή το 2021. Τα στοιχεία σχετικά με την EED και την EPBD έχουν ήδη ενσωματωθεί σε αυτή τη διαδικασία και η τρέχουσα πρόταση μόνο τώρα αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.