1. Home
  2. Φυσικό
  3. αέριο
  4. Διαβούλευση μέσω ΡΑΕ για το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου
Διαβούλευση μέσω ΡΑΕ για το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου

Διαβούλευση μέσω ΡΑΕ για το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου

0

Σε δημόσια διαβούλευση θέτει η ΡΑΕ τον επικαιροποιημένο κατάλογο σημείων του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ).


Ο κατάλογος περιλαμβάνει τα ήδη εγκριθέντα, με την υπ’ αριθμ. 97/2012 απόφαση της ΡΑΕ «σχετικά σημεία» του ΕΣΜΦΑ καθώς και το πρόσθετο σημείο ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΙΙΙ, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία μετά την έκδοση της απόφασης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση gasconsultation@rae.gr ή εγγράφως μέχρι την Παρασκευή 27 Ιουλίου και ώρα 12:00.


Έτσι, η Αρχή, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της αναφορικά με την έγκριση των «σχετικών σημείων», θέτει σε δημόσια διαβούλευση επικαιροποιημένο κατάλογο σημείων του ΕΣΜΦΑ, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, όπως προτάθηκε από το ΔΕΣΦΑ Α.Ε. εντός 30 ημερών από την ανακοίνωση δημιουργίας του νέου σημείου ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΙΙΙ.


Ως «σχετικά σημεία», θεωρούνται αυτά που ορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού 715/2009 και το Παράρτημα αυτού. Η ΡΑΕ έχει ήδη εγκρίνει με την υπ΄ αριθμ. 97/2012 απόφασή της τον προτεινόμενο από το Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.) κατάλογο των σημείων του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) ως «σχετικά σημεία», ενώ μετά την ως άνω απόφαση έχει τεθεί σε λειτουργία και το σημείο ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΙΙΙ.


Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 103 του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, όπως ισχύει, «εντός τριάντα (30) Ημερών από την ημερομηνία θέσης σε λειτουργία νέου Σημείου Εισόδου ή Εξόδου του Συστήματος Μεταφοράς ή την οριστική διακοπή λειτουργίας υφιστάμενου Σημείου Εισόδου ή Εξόδου, ο Διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλλει στη ΡΑΕ προς έγκριση επικαιροποιημένο κατάλογο των σχετικών σημείων του ΕΣΜΦΑ».


Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της αναφορικά με την έγκριση των «σχετικών σημείων», θέτει σε δημόσια διαβούλευση επικαιροποιημένο κατάλογο σημείων του ΕΣΜΦΑ, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, όπως προτάθηκε από το ΔΕΣΦΑ Α.Ε. εντός 30 ημερών από την ανακοίνωση δημιουργίας του νέου σημείου ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΙΙΙ. Ο κατάλογος επομένως περιλαμβάνει τα ήδη εγκεκριθέντα, με την υπ’ αριθμ. 97/2012 απόφαση της ΡΑΕ «σχετικά σημεία» του ΕΣΜΦΑ καθώς και το πρόσθετο σημείο ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΙΙΙ, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία μετά την έκδοση της απόφασης.


Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, ΦΕΚ Α΄ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.