1. Home
  2. Νέα
  3. Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»
Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»

Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»

0

Πηγή: έντυπο “Energyin”

 

Με τη συμμετοχή στο συγχρηματοδοτούμενο αυτό πρόγραμμα, βελτιώνετε την ενεργειακή απόδοση της κατοικίας σας, ανεβάζοντας έτσι την αξία της, ενώ παράλληλα συμβάλλετε και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Τα κτήρια στην Ελλάδα ευθύνονται περίπου για το 36% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης. Κατά την περίοδο 2000–2005 αύξησαν την ενεργειακή τους κατανάλωση κατά περίπου 24%. Δυστυχώς, το γεγονός αυτό τα κατατάσσει ανάμεσα στα πιο ενεργοβόρα κτήρια της Ευρώπης.

Ενας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους τα ελληνικά κτήρια είναι ιδιαιτέρως ενεργοβόρα είναι η παλαιότητά τους και η μη ενσωμάτωση σύγχρονης τεχνολογίας σε αυτά, λόγω έλλειψης της σχετικής νομοθεσίας των τελευταίων 30 ετών.

Περισσότερα από αυτά τα κτήρια οικοδομήθηκαν πριν το 1980 και αντιμετωπίζουν διάφορα θέματα, όπως τη μερική ή παντελή έλλειψη θερμομόνωσης. Επιπλέον, άλλα κτήρια έχουν παλαιάς τεχνολογίας κουφώματα (πλαίσια/μονοί υαλοπίνακες), άλλα έχουν ελλιπή ηλιοπροστασία των νοτίων και δυτικών όψεών τους ή μη επαρκή αξιοποίηση του υψηλού ηλιακού δυναμικού της χώρας και άλλα διακρίνονται για την ανεπαρκή συντήρηση των συστημάτων θέρμανσης/κλιματισμού, με αποτέλεσμα τη χαμηλή ενεργειακή απόδοση.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), ολοκληρώνοντας το θεσμικό πλαίσιο για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, προχωράει, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης, σε μια δέσμη ιδιαίτερα οικονομικών κινήτρων, προκειμένου να πραγματοποιηθούν σημαντικές παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων του οικιακού τομέα, μέσω του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον».

Πρόκειται για ένα συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες κατοικιών που έχουν κατασκευαστεί πριν το 1980 (δηλαδή πριν την εφαρμογή του κανονισμού θερμομόνωσης και άρα είναι θερμικά απροστάτευτα) και είναι χαμηλής ενεργειακής κατηγορίας. Παρέχει κίνητρα στους ωφελούμενους να πραγματοποιήσουν σημαντικές παρεμβάσεις με στόχο να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους.

Στο πρόγραμμα μπορεί να ενταχθεί κάθε κτήριο κατοικίας που ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια:

n Χρησιμοποιείται ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία

n Βρίσκεται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.10­­­­0 €/τ.μ.

n Εχει οικοδομική άδεια, που έχει εκδοθεί πριν την 31-12-1979 ή μεταγενέστερα, αλλά νομίμως δεν έχει γίνει μελέτη θερμομόνωσης, λόγω υπαγωγής του σχετικού αιτήματος στις μεταβατικές διατάξεις του κανονισμού θερμομόνωσης

n Εχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ

 

Κίνητρα για ένταξη στο πρόγραμμα

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες κινήτρων, η ένταξη στις οποίες γίνεται με βάση το εισόδημα των ενδιαφερομένων. Προβλέπεται δυνατότητα λήψης 4/5/6ετούς δανείου, με ή χωρίς εγγυητή, χωρίς προσημείωση ακινήτου, δυνατότητα άμεσης αποπληρωμής του δανείου χωρίς επιβαρύνσεις, καθώς και εξόφληση των προμηθευτών/αναδόχων μέσω της τράπεζας χωρίς την εμπλοκή του πολίτη. Με την υπαγωγή στο πρόγραμμα παρέχεται προκαταβολή 40% του προϋπολογισμού της αίτησης.

Για την ένταξη στο πρόγραμμα απαιτείται η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις παρεμβάσεις), το κόστος των οποίων καλύπτεται κατά 100% από το πρόγραμμα, μετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου. Επιπλέον, καλύπτεται δαπάνη για αμοιβή συμβούλου έργου, έως 250€ χωρίς Φ.Π.Α.

 

Για ποιες εργασίες θα χρηματοδοτηθώ;

Η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται πρέπει να αντιστοιχεί σε αναβάθμιση μιας ενεργειακής κατηγορίας ή στο 30% της ενεργειακής κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς.

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν σε:

1. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής

(συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες εργασίες όπως αποξηλώσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στη στέγη πχ αντικατάσταση κεραμιδιών, κτλ).

2. Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (συμπ. εξώπορτα κτηρίου, κουφώματα κλιμακοστασίου, παντζούρια, ρολά, τέντες, κτλ).

3. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης (συμπ. αντικατάσταση εξοπλισμού του λεβητοστασίου και του δικτύου διανομής, τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα, συστήματα ελέγχου και αυτονομίας θέρμανσης κτλ). Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν απαιτείται αδειοδότηση, ούτε καν έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, εκτός πολύ ειδικών περιπτώσεων.

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το πρόγραμμα) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000€ ανά ιδιοκτησία.

Παραδείγματος χάρη, ένας πολίτης με οικογενειακό εισόδημα 35.000€, για εργασίες προϋπολογισμού 10.000€, συνάπτει πενταετές δάνειο τον Ιούνιο του 2012 ύψους 6.500€ και λαμβάνει τo υπόλοιπο ποσό των 3.500€ ως επιχορήγηση. Η δόση του δανείου του κυμαίνεται περίπου στα 110€, ενώ οι τόκοι που θα επιβαρυνθεί για την περίοδο 1/1/2016 -1/7/2017 είναι περίπου στα 80€. Επιπλέον, του καλύπτεται το κόστος που πρέπει να πληρώσει για την ενεργειακή επιθεώρηση του κτηρίου και την αμοιβή του συμβούλου του έργου.

 

Βήματα συμμετοχής στο πρόγραμμα

1. Προέγκριση δανείου (υποκατάστημα τράπεζας) – πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση

2. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών

3. Υπαγωγή αίτησης ενδιαφερόμενου – υπογραφή δανειακής σύμβασης – εκταμίευση προκαταβολής

4. Υλοποίηση παρεμβάσεων – δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση

5. Προσκόμιση δικαιολογητικών – εκταμίευση λοιπού δανείου και επιχορήγησης