1. Home
  2. ΑΠΕ
  3. Προτάσεις ΘΕΣΙΦ για ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ
Προτάσεις ΘΕΣΙΦ για ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ

Προτάσεις ΘΕΣΙΦ για ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ

0

Τις προτάσεις του σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να μηδενιστεί το έλλειμμα που παρουσιάζει ο Ειδικός λογαριασμός ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ δημοσιοποίησε ο Θεσσαλικός Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Φωτοβολταϊκών Πάρκων.


Energy Resources SrlΑκολουθούν αναλυτικά οι προτάσεις του Συνδέσμου:
Ο ΘΕΣΙΦ υποβάλλει παρακάτω τις προτάσεις του προς το ΥΠΕΚΑ σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να μηδενιστεί το έλλειμμα που παρουσιάζει ο Ειδικός λογαριασμός ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ.
– Το σημερινό έλλειμμα του Λειτουργού οφείλεται σε στρεβλώσεις του υπάρχοντος συστήματος αποπληρωμής των παραγωγών με αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος του πρώην τέλους ΑΠΕ και νυν ΕΤΜΕΑΡ να κατευθύνεται εκτός ΑΠΕ. Η πρόταση μας είναι να ανακεφαλαιοποιηθεί από κονδύλια του Δημοσίου, όπως έχει προταθεί ήδη και από τον ίδιο τον Πρόεδρο του ΛΑΓΗΕ.


– Το μελλοντικό έλλειμμα που θα δημιουργείται , προτείνουμε να καλυφθεί από μία δίκαιη και αναλογική επιβάρυνση όλων των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση ΑΠΕ Οι αποφάσεις που θα ληφθούν πρέπει να έχουν ως γνώμονα την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και σε κάθε περίπτωση πρέπει να επιμεριστεί επακριβώς στις διάφορες τεχνολογίες ΑΠΕ. Συγκεκριμένα η πρόταση του ΘΕΣΙΦ είναι να εφαρμοστεί μείωση της τιμής αγοράς της kwh σε όλες τις αιολικές και υδροηλεκτρικές μονάδες οι οποίες έχουν συμπληρώσει δεκαετή χρόνο λειτουργίας και έτσι έχουν πραγματοποιήσει την απόσβεση της σχετικής επένδυσης.


– Ο ΘΕΣΙΦ αποδέχεται την παραμετροποίηση των εγγυημένων τιμών της kwh στους Φ/Β παραγωγούς με κυρίως κριτήριο το ημερολογιακό τρίμηνο κατά το οποίο συνδέθηκε η κάθε εγκατάσταση στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ. Με τον τρόπο αυτό θα αποτιμάται ακριβέστερα και η μείωση του κόστους κατασκευής κάθε επένδυσης, η οποία παρατηρήθηκε την τελευταία τριετία. Άλλωστε η πρακτική του τριμήνου αναθεώρησης των τιμών ακολουθείται παγίως από το ΥΠΕΚΑ. Επιπροσθέτως θεωρούμε ότι είναι δίκαιο και ρεαλιστικό να γίνει διαφοροποίηση των φωτοβολταικών πάρκων αναλόγως της. (Έως 150 kw, από 150 kw έως 1 mw και μεγαλύτερες από 1mw) λόγω της οικονομίας κλίμακας τόσο στη κατασκευή όσο και την λειτουργία που απολαμβάνουν οι μεγάλες επενδύσεις έναντι των μικρότερων.


– Ο Σύνδεσμος μας προτείνει να σταματήσουν οι χαριστικές τροπολογίες που για πολιτικούς λόγους εφαρμόζονται και να υπάρχει για όλους τους παραγωγούς ισονομία και ενιαίοι οικονομικοί όροι για τις επενδύσεις τους.


– Για το επόμενο χρονικό διάστημα να σταματήσουν οι νέες συνδέσεις Φ/Β συστημάτων στο δίκτυο δεδομένου ότι έχουν επιτευχτεί οι στόχοι για τη διείσδυση της Φ/Β τεχνολογίας στο ενεργειακό μείγμα της χώρας έως το 2020.


– Οι οικιακοί παραγωγοί πρέπει και αυτοί να απομειώσουν τις τιμές που απολαμβάνουν και προτείνουμε αυτό να γίνει με τον εξής τρόπο: α) Συμψηφισμό της παραγόμενης με την καταναλισκόμενη ενέργεια (net metering) και β) Μείωση αναλογικά με τους υπόλοιπους Φ/Β παραγωγούς της τιμής της kwh.


– Σε κάθε περίπτωση μια εθελοντική νέα συμφωνία μεταξύ του Δημοσίου και των παραγωγών δεν μπορεί να γίνει μέσα σε ένα κλίμα κινδυνολογίας και απειλών, αλλά θα πρέπει να περιλαμβάνει και αρκετούς ευνοϊκούς όρους για τους επενδυτές. Η πρόταση μας είναι η οποιαδήποτε συμφωνία να εμπεριέχει την πλήρη εξόφληση του παραγωγού για την παραχθείσα ενέργεια.