1. Home
  2. Θεσμικοί
  3. φορείς
  4. Ομιλία Καλαφάτη για το ΕΠΠΕΡΑΑ
Ομιλία Καλαφάτη για το ΕΠΠΕΡΑΑ

Ομιλία Καλαφάτη για το ΕΠΠΕΡΑΑ

0

Ομιλία Υπουργού Αναπληρωτή ΠΕΚΑ, Σταύρου Καλαφάτη, στην ημερίδα παρουσίαση​ς των έργων του ΕΠΠΕΡΑΑ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονί​κη, 3/2/2014).


eperaa“Κυρίες και κύριοι,
Είμαστε σε ένα κομβικό σημείο. Ο τρόπος που θα προχωρήσουμε τα ζητήματα ώστε να «κλείνουμε» και μεγάλα κενά της χώρας καισοβαρές υποχρεώσεις της, αλλά και να ικανοποιούμε τα αιτήματα της βιώσιμης ανάπτυξης κρίνει παρά πολλά. Θα πω μόνο ένα: Κρίνει το αν είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε τη μέρα που θα είμαστε στις αγορές και έξω από το μνημόνιο. Γιατί αυτή η στιγμή θα έρθει, η χώρα θα σταθεί στα πόδια της αλλά πρέπει να μπορεί και να περπατήσει μαζί με τους άλλους. Όλη η χώρα. Σε κάθε Περιφέρεια.
Είναι σαφές λοιπόν ότι αυτή η προετοιμασία επιβάλλει τον συντονισμό όλων των επιπέδων διοίκησης και σχεδιασμού. Τον συντονισμό των σημαντικών φορέων και συντελεστών του τομέα της Παραγωγής, της Οικονομίας, αλλά και του Περιβάλλοντος. Τον συντονισμό όλων των εργαλείων, όπως το ΕΠΠΕΡΑΑ, ώστε να μην χάνεται χρόνος, ευκαιρίες και πόροι.
Ειδικά τώρα που είμαστε στην μετάβαση για την επόμενη Προγραμματική περίοδο, στη φάση που εξελίσσεται η ατζέντα της ελληνικής Προεδρίας, είναι αναγκαίο να είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι στο να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Τώρα, που πραγματικά η περιφερειακή ανάπτυξη και η ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών – γιατί εκεί μπορεί να υποστηριχθεί πρωτογενής παραγωγή και καινοτόμα σχέδια επενδύσεων – είναι η «μεγάλη μεταρρύθμιση», η μεγάλη μεταστροφή.


Σε ότι αφορά στο ΥΠΕΚΑ και στον τομέα της αρμοδιότητάς μου αυτό είναι σαφώς διατυπωμένο και το υποστηρίζουμε με κάθε τρόπο και σε κάθε επίπεδο.


Και φυσικά σε επίπεδο πόρων που είναι και το θέμα μας σήμερα, μέσω του ΕΠΠΕΡΑΑ.
Μετά από μεγάλη προσπάθεια το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη:
· με απόλυτη εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής μας
· με κανόνες, πλέον, και με δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα
· με αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούσαν στις τιμολογήσεις έργων, μελετών και υπηρεσιών
· και με γνώμονα τον καθορισμό της αξίας κάθε παραδοτέου
κατάφερε να ενεργοποιήσει όλα τα έργα του με νομικές δεσμεύσεις στο 100% και με απορροφήσεις στο 65% του Προϋπολογισμού «κλειδώνοντας» την αξιοποίηση και του τελευταίου Ευρώ που δίδεται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία.


Ο στόχος μας ήταν και παραμένει να βρούμε τον τρόπο να ανατροφοδοτούμε τις δράσεις και τις επιλογές μας. Ξεχνώντας την παραδοσιακή στατική αντιμετώπιση ετών και με αυτονόητο στόχο τον εξορθολογισμένο προϋπολογισμό των έργων. Είναι συνεπαγωγή ότι χρηματοδοτούμε στοχευμένα δράσεις με πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα, σε τομείς που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη δυνατή προστιθέμενη αξία για τη χώρα και δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης με αναζωογόνηση της Περιφέρειας.


Για τη νέα προγραμματική περίοδο η έμφαση δίνεται σε διαπεριφερειακά έργα προτεραιότητας και μέγιστης περιβαλλοντικής σημασίας.
Η γενική μας κατεύθυνση είναι η προστασία των φυσικών πόρων μέσα από την ανάδειξη της αναπτυξιακής διάστασης.


Είναι κρίσιμο για αυτή τη φάση και με το δεδομένο της μετεξέλιξης του Προγράμματος μέσα από τις νέες δομές του ΣΕΣ, ότι έχει γίνει ταξινόμηση και διάκριση έργων. Υπάρχουν έργα που ολοκληρώνονται κι είναι εντός των δεσμευτικών χρονοδιαγραμμάτων και έργα που μπορούν να μεταφερθούν τώρα. Ιδιαιτέρως στους τρεις τομείς, στους οποίους πέφτει και το μεγάλο βάρος:
Πρώτον, τα έργα για τη διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων. Είναι ζήτημα δημόσιας υγείας να προχωρήσουν οι βιολογικοί καθαρισμοί να τελειώνουμε με τις χωματερές, να φύγουν από την πόρτα του πολίτη, από το νερό που πίνει από τα μέρη που παίζουν τα παιδιά του, τα σκουπίδια και οι πηγές μόλυνσης.
Δεύτερον τις βιοκλιματικές αναπλάσεις. Που αλλάζουν την εικόνα του δομημένου χώρου με προφανείς συνέπειες για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλη τη χώρα, ώστε να διαμορφωθούν πυρήνες προόδου στην Περιφέρεια.
Και τρίτον την εξοικονόμηση ενέργειας. Ολοκληρώνοντας έργα που πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε. Για τη μείωση του ενεργητικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος, την ανταγωνιστικότητα του παραγωγικού μας μοντέλου, την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και την προστασία του περιβάλλοντος. Αλλά – και το τονίζω αυτό – για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχιας η οποία μαστίζει κυρίως τα χαμηλότερα εισοδήματα.


Σημαντικό μέρος της συνολικής ενεργοποίησης του ΕΠΠΕΡΑΑ, αφορά στην υλοποίηση σημαντικών δράσεων – παρεμβάσεων στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Προωθούμε σημαντικές επενδύσεις με προτεραιότητα τους τομείς που ανέφερα, με προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 620 εκατομμύρια ευρώ.


Πέρα από το σύνολο των έργων για τα οποία θα σας ενημερώσει αναλυτικά ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας του προγράμματος ο κ. Μαμαλούγκας, αναφέρω κάποια έργα, που είναι ενδεικτικά του πολιτικού αλλά και του επιχειρησιακού μας σκεπτικού. Που αποτυπώνουν και την πραγματική βούληση της Πολιτείας για έργα που βοηθούν τελικά τις τοπικές κοινωνίες.


Α. Για την εξοικονόμηση ενέργειας
Πρώτον, με την υλοποίηση προτύπων έργων επιδεικτικών για εξοικονόμηση ενέργειας, όπως η παρέμβαση σε Σχολεία της Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης στους Δήμους Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Σερρών και στο Ελληνοβιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), με χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ και βιοκλιματικών αναπλάσεων προϋπολογισμού 73 εκατομμυρίων ευρώ.
Δεύτερον, με την υλοποίηση του Προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» προϋπολογισμού 90 εκατομμυρίων Ευρώ. Επιτυγχάνοντας παράλληλα αύξηση του προϋπολογισμού και παράταση του προγράμματος.


Β. Για σημαντικά μεγάλα έργα.
Όπως ο Κεντρικός Αποχετευτικός αγωγός και η επέκταση του Διυλιστηρίου της Θεσσαλονίκης για την κάλυψη και των μελλοντικών αναγκών υδροδότησης της πόλης, συνολικού προϋπολογισμού 80 εκατομμυρίων ευρώ.


Γ. Για την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων και αποκατάστασης ρυπασμένων περιοχών με υλοποίηση έργων 33 εκατομμυρίων ευρώ.
Κάνοντας το επόμενο βήμα στην οριζόντια διαχείριση των απορριμμάτων με την επικείμενη ένταξη της ΣΔΙΤ των Σερρών.


Δ. Για την ολοκληρωμένη διαχείριση υγρών αποβλήτων και σε έργα ύδρευσης προϋπολογισμού 560 εκατομμυρίων ευρώ.


Και φυσικά, για τον χωροταξικό σχεδιασμό. Με τα περιφερειακά πλαίσια χωροταξικού σχεδιασμού και τις μελέτες των μορφολογικών κανόνων δόμησης.
Και για την προστασία της βιοποικιλότητας με οριζόντιες δράσεις σε περιοχές NATURΑ.


Κυρίες και κύριοι,
Θα επαναλάβω ότι είμαστε σε κομβικό σημείο. Κάθε βήμα για μια διαρθρωτική αλλαγή καλυτερεύει τη θέση μας. Κάθε πρόβλημα καθημερινότητας που λύνουμε είναι ένας «κόμπος» λιγότερος για να αποδεσμευτούμε. Και έχουμε αρκετούς. Για να τους λύσουμε, χρειάζεται στρατηγική και μεγάλη προσήλωση. Να βρούμε τον τρόπο, να μάθουμε να κάνουμε ακόμη και το «λίγο» να αποδίδει «πολύ». Ειδικά μάλιστα όταν μιλάμε για μείζονα προβλήματα με κεντρική την περιβαλλοντική διάσταση, που από τη φύση τους απαιτούν συντονισμό κεντρικού κράτους και τοπικής αυτοδιοίκησης, η «εξίσωση» λαμβάνει υπόψη της:
· Αφενός να υπάρξουν οι υποδομές για να λυθούν με πιο ορθολογικό τρόπο.
· Αφετέρου να εξοικονομούνται πόροι για τις Περιφέρειες, ώστε να εξυπηρετήσουν την στρατηγική τους.
Με αυτό το σκεπτικό διαχειριζόμαστε τα ζητήματα αρμοδιότητας μας στο ΥΠΕΚΑ.


Είχαμε την ευκαιρία τους τελευταίους μήνες να βρεθούμε στην εσχατιά της Ελλάδος, στην Αλεξανδρούπολη και στην Φλώρινα – το όλο εγχείρημα έχει ξεκινήσει κυρίως από την Βόρεια Ελλάδα – για να ακούσουμε δια ζώσης, από πρώτο χέρι που λέω εγώ απλά, ποιες είναι οι ανάγκες και ποιες είναι οι προτάσεις της τοπικής κοινωνίας, ώστε να κινηθούμε ταχύτερα και με ουσιαστική αναφορά στα πραγματικά προβλήματα. Και τα αποτελέσματα είναι πραγματικά υπολογίσιμα. Για τον λόγο αυτό βρισκόμαστε εδώ σήμερα. Για να θέσουμε το πλαίσιο δημιουργικής συνεργασίας της κεντρικής διοίκησης και της Περιφέρειας, ώστε να βρούμε τον καλύτερο τρόπο να αξιοποιήσουμε τις σημαντικές ευκαιρίες της Νέας Προγραμματικής περιόδου και να ολοκληρώσουμε αναγκαία έργα Περιβάλλοντος για την Κεντρική Μακεδονία. Συμβάλλοντας και με το ΕΠΠΕΡΑΑ, στην βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, μέσα από την αποδοτικότερη αξιοποίηση κοινοτικών πόρων. Με ειδικούς στόχους την ενίσχυση συναλλαγών με τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη και την ενεργό συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στις ευρωπαϊκές διεργασίες. Πάντα με διασφαλισμένη την ορθολογική και αειφόρο αξιοποίηση των φυσικών πόρων που συνεπάγεται την προστασία τους.


Κυρίες και κύριοι
Πιστεύουμε στην επιτυχία της συνεργασίας μας και στις κοινές προσπάθειες ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για όλους.
Σας ευχαριστώ πολύ.