Home Θεσμικοί φορείς Μνημόνιο συνεργασίας ΕΤΕπ – Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου
Μνημόνιο συνεργασίας ΕΤΕπ – Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου

Μνημόνιο συνεργασίας ΕΤΕπ – Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου

0
0

Μνημόνιο συνεργασίας με την Ελληνική Δημοκρατία, σχετικά με τη συμμετοχή της ΕΤΕπ στο Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο, υπέγραψε σήμερα στην Αθήνα ο Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).


etepΣύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στόχος του Ταμείου είναι να προάγει την ανάπτυξη, την καινοτομία και την απασχόληση μέσω της παροχής μεσομακροπρόθεσμων πιστώσεων και ιδίων κεφαλαίων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) καθώς και σε μικρού μεγέθους έργα υποδομής που είναι απαραίτητα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε καίριους τομείς της ελληνικής οικονομίας.


Τη συμφωνία υπέγραψαν από την πλευρά της Ελληνικής Δημοκρατίας ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κωστής Χατζηδάκης και από την πλευρά του Ομίλου ΕΤΕπ ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ κ. WernerHoyer, παρουσία του Υπουργού Οικονομικών κ. Γιάννη Στουρνάρα.


Ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ κ. Werner Hoyer, οποίος επισκέπτεται την Ελλάδα για τέταρτη φορά μέσα στο τελευταίο εξάμηνο, δήλωσε τα εξής: «Η συμφωνία αυτή δείχνει την ισχυρή θέλησή μας να στηρίξουμε την Ελλάδα. Η ΕΤΕπ, ως η τράπεζα της ΕΕ, είναι φυσικός εταίρος στην προσπάθεια της χώρας για ανάκαμψη, στην οποία προσφέρουμε διαρκή και αποτελεσματική στήριξη. Είμαστε αποφασισμένοι να εντείνουμε τη συνεργασία μας με την Ελληνική Δημοκρατία, καθώς και με άλλους αναπτυξιακούς χρηματοδοτικούς οργανισμούς και ιδιώτες επενδυτές, για να βοηθήσουμε περαιτέρω στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Η συνεργασία μας, βασιζόμενη στα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, θα βοηθήσει να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη πόρων και να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη για τους Έλληνες πολίτες. Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε πρόσθετη στήριξη στις ελληνικές ΜΜΕ μέσω του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου, εφόσον η ΕΤΕπ αξιολογήσει θετικά το επιχειρηματικό σχέδιο του Ταμείου, μόλις το λάβει από τις ελληνικές αρχές.


Το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο θα συσταθεί ως μη τραπεζικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που θα έχει σκοπό να ανταποκριθεί στην ανάγκη κάλυψης υφιστάμενων, προσωρινών και διαρθρωτικών χρηματοδοτικών ελλείψεων της ελληνικής οικονομίας. Το Ταμείο δημιουργείται με πρωτοβουλία της Ελληνικής Δημοκρατίας και με καθοδήγηση και στήριξη από τη γερμανική αναπτυξιακή τράπεζα KfW, τον Όμιλο ΕΤΕπ και άλλους επενδυτές.


Η συμφωνία αυτή είναι το αποτέλεσμα συνεργασίας και διαβουλεύσεων μεταξύ των συμβαλλομένων, καθώς ο Όμιλος ΕΤΕπ συμμετείχε στην προσπάθεια σύστασης του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου αφότου έλαβε τη σχετική πρόταση από τις ελληνικές αρχές το 2012.


Η ΕΤΕπ εξακολούθησε να αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα στην Ελλάδα, με χορηγήσεις που ανέρχονται συνολικά σε 9 δισ. ευρώ από την έναρξη της κρίσης το 2008. Με χρηματοδοτικό άνοιγμα ύψους 17 δισ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 9% περίπου του ΑΕΠ της χώρας, η συνολική στήριξη που προσφέρει η ΕΤΕπ παραμένει εξαιρετικά σημαντική. Στον τομέα των υποδομών και μόνο, οι επενδύσεις της ανέρχονται σε περίπου 14 δισ. ευρώ. Επιπλέον, στην Ελλάδα η ΕΤΕπ έχει διαρκώς στηρίξει μεγαλύτερο ποσοστό των επενδύσεων από ό,τι κατά μέσο όρο στην ΕΕ προσφέροντας πραγματική προστιθέμενη αξία σε καίριους τομείς όπως οι ΜΜΕ. Για να βοηθήσει τις ελληνικές ΜΜΕ, η ΕΤΕπ διοχέτευσε 700 εκατ. ευρώ στον τομέα αυτόν κατά τη διάρκεια της κρίσης, στηρίζοντας περίπου 5 000 ΜΜΕ σε διάφορους κλάδους της οικονομίας, τόσο στα μεγάλα αστικά κέντρα όσο και στην περιφέρεια. Η ΕΤΕπ εκδηλώνει τη σταθερή και ευρεία υποστήριξή της προς την Ελλάδα αυξάνοντας τις χρηματοδοτήσεις της (οι οποίες τριπλασιάστηκαν το 2013 φθάνοντας στα 1,47 δισ. ευρώ, έναντι 550 εκατ. ευρώ το 2012), αλλά και αναπτύσσοντας νέα προϊόντα, όπως το Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Χρηματοδότησης του Εξωτερικού Εμπορίου, το Ταμείο Εγγυοδοσίας για τις ΜΜΕ, η χρηματοδότηση ΜΜΕ μέσω του προγράμματος «Δεξιότητες και θέσεις απασχόλησης – Επενδύσεις για τους νέους», καθώς και η σημερινή υπογραφή συμφωνίας για τη συμμετοχή της ΕΤΕπ στο Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο. Αυτά τα νέα προϊόντα αξιοποιούν τον ρόλο της ΕΤΕπ ως καταλύτη, ώστε να μεγιστοποιούνται οι συνέργειες με άλλες πηγές χρηματοδότησης, να επιτυγχάνεται μεγαλύτερος αντίκτυπος και να προσελκύονται περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις.