1. Home
  2. Θεσμικοί
  3. φορείς
  4. Κοινή ανακοίνωση ΥΠΟΜΕΔΙ-ΥΠΕΚΑ

Κοινή ανακοίνωση ΥΠΟΜΕΔΙ-ΥΠΕΚΑ

0

Το νέο ενοποιημένο πρόγραμμα για τις Υποδομές και το Περιβάλλον είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα του ΣΕΣ για την προγραμματική περίοδο 2014-20 με συνολικό προϋπολογισμό €4,3 δις εκ των οποίων €850 εκατομμύρια από εθνικούς πόρους.


cH έγκαιρη έγκριση του προγράμματος, όπως έχει δηλαδή συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αρχές του 2015, είναι προϋπόθεση για να τρέξουν από τους πρώτους μήνες του 2015 οι χρηματοδοτήσεις και οι προκαταβολές για τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα, που εκτελούνται αυτή τη στιγμή και για τα οποία δεν πρέπει επ’ ουδενί λόγο να διακινδυνεύσει η ομαλή ροή χρηματοδότησής τους, καθώς αυτό θα είχε αρνητικές συνέπειες για τους ρυθμούς ανάπτυξης της χώρας.


Πρέπει να υπογραμμισθεί, ότι η έγκριση ενός προγράμματος δεν αποτελεί έγκριση της λίστας των μεγάλων έργων, που προσαρτάται στο πρόγραμμα, αλλά των στόχων και προτεραιοτήτων του προγράμματος. Δημοσιεύματα δίνουν την εντύπωση, ότι κάποια έργα -επέκταση του τραμ και ανάπλαση του Φαλήρου- δεν εγκρίθηκαν ή δεν θα εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ούτε αυτά τα έργα, ούτε κανένα άλλο από τα μεγάλα έργα που προβλέπονται στο πρόγραμμα θα εγκριθούν σε αυτή τη φάση.


Αυτό είναι παντελώς εσφαλμένο και δεν ανταποκρίνεται στα άρθρα των Ευρωπαϊκών κανονισμών. Επισημαίνουμε, ότι η διαδικασία έγκρισης των μεγάλων έργων, που προβλέπεται από τον κανονισμό, είναι συγκεκριμένη και δεν σχετίζεται με την έγκριση του προγράμματος, αλλά ακολουθεί σε δεύτερη φάση, αφού και όταν ένα πρόγραμμα έχει εγκριθεί.


Οι ενδοιασμοί των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετίζονται λοιπόν με το πώς και κατά πόσο τα δύο αυτά έργα θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τη στρατηγική, τις προτεραιότητες και τους στόχους του προγράμματος. Οι απαντήσεις βεβαίως υπάρχουν, έχουν δοθεί και θα μπορούσαν να αναλυθούν περαιτέρω σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Στη φάση όμως της τελικής έγκρισης του προγράμματος στην οποία βρισκόμαστε η επεξήγηση και ανάλυση επιμέρους λεπτομερειών το μόνο που επιτυγχάνει είναι η καθυστέρηση και στη συγκεκριμένη περίπτωση η μετακύληση της έγκρισης του προγράμματος το Β’ εξάμηνο του 2015! Μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν βέβαια καταστροφική για τις επενδύσεις και τα δημόσια έργα στη χώρας.


Η έγκριση λοιπόν του προγράμματος και όλων των άλλων προγραμμάτων, είναι η προτεραιότητα μας. Είναι βέβαιο, ότι ο διάλογος με τις υπηρεσίες της Επιτροπής θα συνεχιστεί μετά την έγκριση του προγράμματος. Θέση και άποψη μας είναι, ότι στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης του κέντρου της Αθήνας, η παρέμβαση στον άξονα της οδού Πανεπιστημίου δεν αποτελεί έργο τουριστικό έργο, αλλά καθαρά αναπτυξιακό, περιλαμβάνοντας μια σειρά από βιοκλιματικές και κυκλοφοριακές επεμβάσεις σε μια αστική περιοχή, που παρουσιάζει σημαντικό κλιματικό πρόβλημα και εντάσσει στους κεντρικούς στόχους την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, την επιβράδυνση και αναστροφή της αστικής κλιματικής μεταβολής και τη βελτίωση των οικονομικών και κοινωνικών παραμέτρων, που σχετίζονται με αυτή, δημιουργώντας συγχρόνως τις προϋποθέσεις για νέες θέσεις εργασίας και επενδύσεις.


Το ίδιο ισχύει και για τα περιβαλλοντικά έργα στον Όρμο του Φαλήρου, τα οποία, όχι μόνο πετυχαίνουν τους περιβαλλοντικούς στόχους μας με την ανάδειξη του Θαλάσσιου Μετώπου ως συστατικού στοιχείου της φυσιογνωμίας της Αθήνας−Αττικής και την αντιπλημμυρική προστασία μίας ευαίσθητης περιοχής, αλλά αναδεικνύουν υποβαθμισμένες γειτονιές στα νότια της Αθήνας, τις Τζιτζιφιές και το Μοσχάτο, που με τις παρεμβάσεις που γίνονται στην ευρύτερη περιοχή, θα αποτελέσουν πόλο ανάπτυξης και επενδύσεων. Εξάλλου και τα 2 έργα προτείνονται σε εφαρμογή του Νόμου 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/01-8-14) «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής και άλλες διατάξεις» και ενσωματώνονται θέματα σύμφωνα με την οδηγία 2008/50/EC.