1. Home
  2. Ηλεκτρισμός
  3. ΡΑΕ: Σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Προληπτικής Δράσης

ΡΑΕ: Σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Προληπτικής Δράσης

0

ΡΑΕΗ ΡΑΕ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 994/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο και την κατάργηση της οδηγίας 2004/67/ΕΚ του Συμβουλίου και τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 του ν.4001/2011, ως ισχύει, την επικαιροποίηση του σχεδίου Προληπτικής Δράσης.

Το Σχέδιο Προληπτικής Δράσης αποσκοπεί στην εξάλειψη των κινδύνων που εντοπίστηκαν από τη Μελέτη Εκτίμησης Επικινδυνότητας, μέσω της υλοποίησης κατάλληλων ενεργειών που μπορεί να περιλαμβάνουν τη λήψη ρυθμιστικών μέτρων, την υλοποίηση έργων υποδομής, τη σύναψη διμερών συμφωνιών σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο κλπ. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι το Σχέδιο Προληπτικής Δράσης, σε αντίθεση με το σχέδιο έκτακτης ανάγκης αναπτύσσεται σε βάθος χρόνου. Το Σχέδιο Προληπτικής Δράσης καταρτίστηκε από τη ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως Αρμόδια Αρχή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 12 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179, 22.08.2011) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις», όπως ισχύει

Το υπό διαβούλευση κείμενο αποτελεί επικαιροποίηση του από 2013 εγκεκριμένου σχεδίου Προληπτικής Δράσης ως προς τα αποτελέσματα της μελέτης Εκτίμησης Επικινδυνότητας, τον τρόπο εκπλήρωσης των κριτηρίων ασφάλειας εφοδιασμού που θέτει ο Κανονισμός, καθώς και την πορεία υλοποίησης της βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης στρατηγικής που, βάσει ανάλυσης κόστους και οφέλους είχε επιλεγεί.

Η ΡΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ, με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση ngsos@rae.gr ή εγγράφως, μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου.

H ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α΄ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.