1. Home
  2. Νέα
  3. Ο Γ.Τσιρώνης στη Διάσκεψη της UNECE
Ο Γ.Τσιρώνης στη Διάσκεψη της UNECE

Ο Γ.Τσιρώνης στη Διάσκεψη της UNECE

0

tsirwnhs unece 01Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Γιάννης Τσιρώνης, συμμετείχε στις εργασίες της 8ης Υπουργικής Διάσκεψης Περιβάλλοντος της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του ΟΗΕ (UNECE), που πραγματοποιείται στο Βατούμι της Γεωργίας.

H διαδικασία «Περιβάλλον για την Ευρώπη» αποτελεί τη μόνη επίσημη πανευρωπαϊκή «πλατφόρμα» συνεργασίας του ΟΗΕ, μεταξύ κυβερνήσεων (μεταξύ των οποίων όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς), διεθνών οργανισμών, μη κυβερνητικών οργανώσεων και ιδιωτικού τομέα, η οποία ξεκίνησε το 1991 στο Dobris της πρώην Τσεχοσλοβακίας και είχε ως αποτέλεσμα την εκπόνηση του πρώτου Προγράμματος για το Περιβάλλον της ΕΕ και τη διοργάνωση της 1ης Παγκόσμιας Διάσκεψης των ΗΕ για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, στο Ρίο ντε Τζανέιρο το 1992.

Η 8η Υπουργική Διάσκεψη στο Βατούμι, στις εργασίες της οποίας συμμετέχει μεγάλος αριθμός Υπουργών Περιβάλλοντος και Παιδείας από όλα τα κράτη-μέλη της UNECE, με γενικό σύνθημά της το «Πιο πράσινα, πιο καθαρά, πιο έξυπνα», εστιάζει στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του ΟΗΕ, στην Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ESD), στην προώθηση της πράσινης οικονομίας και στην αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Στην πρώτη του παρέμβαση ο Αναπληρωτής Υπουργός, αναφερόμενος στους παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) και πώς τα διαφορετικά εργαλεία της UNECE μπορούν να συνεισφέρουν στην υλοποίησή τους, τόνισε ότι η Ατζέντα 2030 αποτελεί μία εξαιρετική ευκαιρία για να αλλάξουμε τις κοινωνίες μας και να επαναπροσδιορίσουμε τις οικονομίες μας. Σε εθνικό επίπεδο, ανέφερε, ότι εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση ενσωμάτωσης των αρχών των SDGs στα υφιστάμενα σχέδια δράσης και τομεακές στρατηγικές προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη συνοχή των πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω μίας συνολικότερης προσέγγισης.

tsirwnhs unece 02Αναφέρθηκε στον καταλυτικό ρόλο που παίζουν οι διάφορες Πολυμέρειες Περιβαλλοντικές Συμφωνίες (ΠΠΣ), το σπουδαιότερο ίσως εργαλείο της UNECE, οι οποίες καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα σημαντικών περιβαλλοντικών θεμάτων, όπως η διαχείριση των υδάτων και των χημικών, συνδέονται ευθέως με συγκεκριμένους SDGs, όπως για παράδειγμα ο Στόχος 6.5 για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων σε διασυνοριακό επίπεδο. Καθώς οι ΠΠΣ αποτελούν νομικές δεσμεύσεις για όλα τα συμβαλλόμενα κράτη, η εφαρμογή των οποίων ήδη παρακολουθείται στενά μέσω τακτικών αναφορών, μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην απλούστευση των υποχρεώσεων των χωρών για επιπλέον reporting για την παρακολούθηση επίτευξης των SDGs σε εθνικό επίπεδο.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός αναφέρθηκε ειδικότερα στη Σύμβαση Άαρχους και στη σπουδαιότητα της ως το κατ΄εξοχήν οριζόντιο εργαλείο της UNECE που μπορεί να υποστηρίξει την υλοποίηση όλων των SDGs, καθώς αφορά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και στην ανοιχτή πρόσβαση στην πληροφόρηση. Κλείνοντας, τόνισε ότι εάν υπάρξει θέληση και ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των χωρών, μπορούμε να επιτύχουμε πολλά για την προώθηση της ισότητας, των κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς και της βιωσιμότητας.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός, στη δεύτερη παρέμβασή του κατά τη διάρκεια κοινής Συνεδρίας Υπουργών Περιβάλλοντος και Παιδείας, αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα της Εκπαίδευσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και στον καταλυτικό ρόλο που μπορεί να παίξει για την επίτευξή όλων των SDGs, καθώς καμία αλλαγή δεν είναι δυνατή εάν δεν υπάρχει κατάλληλη ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του κοινού, σε όλες τις ηλικίες. Η Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί βασικό στοιχείο της δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής ενώ ενισχύει τη μετάβαση σε πιο βιώσιμα πρότυπα κατανάλωσης.

Για το λόγο αυτό, ο «μορφωτικός πυλώνας», ανέφερε, θα πρέπει να αποτελεί την τέταρτη διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης, παράλληλα με τον περιβαλλοντικό, τον κοινωνικό και τον οικονομικό πυλώνα. Αναφέρθηκε επίσης στο σημαντικό ρόλο που έχει διαδραματίσει η χώρα μας στο πλαίσιο υλοποίησης της «Στρατηγικής της UNECE για την Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» από το 2005, καθώς και στην υιοθέτηση της «Μεσογειακής Στρατηγικής για την Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη», στο πλαίσιο της «Ένωσης για τη Μεσόγειο», με πρωτοβουλία της Ελλάδος, στην Αθήνα, το Μάιο του 2014. Κλείνοντας, τόνισε ότι το Πλαίσιο που υιοθετείται σήμερα στο Βατούμι για τη μελλοντική υλοποίηση της Στρατηγικής της UNECE, θα συνεισφέρει ουσιαστικά στις παγκόσμιες προσπάθειες τόσο της UNESCO για την προώθηση της εκπαίδευσης για την αειφορία όσο και του συνόλου του ΟΗΕ για την επίτευξη της Agenda 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη παγκοσμίως, έως το 2030.