Home Θεσμικοί φορείς H Κομισιόν ενέκρινε “πράσινα” έργα 9,3 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα
H Κομισιόν ενέκρινε “πράσινα” έργα 9,3 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα

H Κομισιόν ενέκρινε “πράσινα” έργα 9,3 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα

0
0

Πέντε έργα συνολικού προϋπολογισμού 9,3 εκατ. ευρώ για την πράσινη οικονομία και τη χαμηλή εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα ενέκρινε για την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE.

Τα έργα που πήραν το «πράσινο φως» είναι:

  • LIFE – Φύση και βιοποικιλότητα (2 έργα – 3,3 εκατομμύρια)

LIFE AMYBEAR (Lever Σύμβουλοι ανάπτυξης Ε.Α.): Τα οδικά έργα υποδομής, όπως ο πρόσφατα κατασκευασμένος κάθετος άξονας της Εγνατίας Οδού στην Ελλάδα, έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στους πληθυσμούς της καφέ αρκούδας, καθώς προκαλούν θανάτους από τροχαία ατυχήματα και κατακερματισμό των οικοτόπων. Το έργο LIFE AMYBEAR αποσκοπεί στη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των απειλούμενων με εξαφάνιση μεγάλων σαρκοβόρων, αυξάνοντας την αποδοχή της αξίας της συνύπαρξης, για παράδειγμα, της συνύπαρξης προβατοκτηνοτρόφων και καλλιεργητών, κυνηγών και μελισσοκόμων. Το έργο θα βελτιώσει επίσης την ικανότητα των αρμόδιων τοπικών αρχών να διαχειρίζονται τις συγκρούσεις αρκούδας-ανθρώπου, και αναμένεται να διατηρήσει το ποσοστό θνησιμότητας της αρκούδας σε βιώσιμο επίπεδο που δεν θα υπερβαίνει το 6 % του ελάχιστου εκτιμώμενου πληθυσμού στην περιοχή του έργου.

LIFE Prespa Waterbirds (υδρόβια πουλιά Πρεσπών) (Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών): Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της κατάστασης διατήρησης συγκεκριμένων ειδών πουλιών στην περιοχή της Μικρής Πρέσπας στη βόρεια Ελλάδα. Οι ενέργειες διατήρησης θα αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα, όπως είναι, μεταξύ άλλων, οι περιορισμένες περιοχές αναζήτησης τροφής για τα καλοβατικά πτηνά· οι καλαμιώνες που παρεμποδίζουν πιθανές περιοχές αναζήτησης τροφής και περιοχές ωοτοκίας ψαριών· τέλος, οι δυνητικώς καταστροφικές επιπτώσεις της γρίπης των πτηνών στους πληθυσμούς πελεκάνων. Οι ενέργειες αυτές θα βοηθήσουν το οικοσύστημα να προσαρμοστεί στην κλιματική αλλαγή, ενώ ταυτόχρονα θα αποφέρουν οφέλη στην τοπική κοινότητα.

LIFE – Περιβάλλον και αποδοτική χρήση των πόρων (2 έργα – 4,9 εκατομμύρια)

LIFEPOSITIVEMgOFGD (ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε. – Grecian Magnesite Mining Industrial Shipping and Commercial Company S.A.): Κατά την παραγωγή οξειδίου του μαγνησίου παράγονται διοξείδιο του θείου και άλλοι ρύποι. Οι σημερινές τεχνικές για την πρόληψη είτε απαιτούν τη χρήση μεγάλων ποσοτήτων νερού είτε έχουν άλλα περιβαλλοντικά μειονεκτήματα. Το έργο LIFEPOSITIVEMgOFGD θα αναδείξει μια νέα τεχνική που χρησιμοποιεί αντιδραστήρια οξειδίου του μαγνησίου για την αποθείωση. Θα ανακτάται το 90 % περίπου των στερεών αποβλήτων με μια διαδικασία που χρησιμοποιεί 40 % λιγότερη ενέργεια και 80 % λιγότερο νερό σε σχέση με την υγρή αποθείωση απαερίων. Το υποπροϊόν της νέας μεθόδου θα χρησιμοποιείται για την παραγωγή λιπασμάτων και δομικών υλικών.

LIFE-F4F (Food for Feed – τρόφιμα για ζωοτροφές) (Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης): Σκοπός του έργου είναι να αξιολογήσει, μέσω επίδειξης σε πιλοτική κλίμακα, μια καινοτομική τεχνολογία και μια διεργασία χαμηλών εκπομπών για την ασφαλή μετατροπή απορριμμάτων τροφίμων, κυρίως από ξενοδοχεία, σε ζωοτροφές. Θα χρησιμοποιείται ηλιακή ενέργεια για την παστερίωση και την ξήρανση των αποβλήτων. Η διεργασία F4F ανταποκρίνεται στην ανάγκη μείωσης των αποβλήτων τροφίμων που καταλήγουν στους χώρους υγειονομικής ταφής και προϋποθέτει τον διαχωρισμό των αποβλήτων τροφίμων στην πηγή, ώστε να δημιουργούνται πολύτιμες πρώτες ύλες για την παραγωγή ζωοτροφών, σύμφωνα με την κυκλική οικονομία.

LIFE – Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση (1 έργο — 1,1 εκατομμύρια)

LIFE CHEREE (Πολυτεχνείο Κρήτης): Το έργο αποσκοπεί να συμβάλει στην εφαρμογή των κανονισμών της ΕΕ σχετικά με την αειφορική χρήση των χημικών προϊόντων στην Ελλάδα και την Κύπρο και να αυξήσει την προστιθέμενη αξία της περιβαλλοντικής πρόληψης κατά τον χειρισμό επικίνδυνων χημικών ουσιών. Θα παράσχει καθοδήγηση, κατάρτιση και υποστήριξη σε επιθεωρητές και άλλους υπευθύνους στην Ελλάδα και την Κύπρο. Με τον τρόπο αυτό, το έργο θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ικανότητα δράσης, για τις οικείες αρχές, καθώς επίσης θα δημιουργήσει μια νοοτροπία τήρησης των κανονισμών REACH και CLP και της οδηγίας SEVESO-III.