1. Home
  2. Αιολική
  3. ενέργεια
  4. ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ: Αύξηση τζίρου, κερδών και εγκατεστημένης ισχύος το 2016
ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ: Αύξηση τζίρου, κερδών και εγκατεστημένης ισχύος το 2016

ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ: Αύξηση τζίρου, κερδών και εγκατεστημένης ισχύος το 2016

0

Τα οικονομικά του αποτελέσματα ανακοίνωσε ο Όμιλος των εταιρειών της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ για την περίοδο 1.1.2016 έως 31.12.2016 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS).

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 45,2 εκατ. ευρώ έναντι 40,1 εκατ. ευρώ το οικονομικό έτος του 2015, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 12,8%, λόγω αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος.

Κατ’ αναλογία, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 31,3 εκατ. ευρώ, έναντι 28,1 εκατ. ευρώ για το 2015, σημειώνοντας αύξηση 11,5%, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε 21,5 εκατ. ευρώ έναντι 19,5 εκατ. ευρώ αντίστοιχα για το 2015, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 10,2%.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 10,4 εκατ. ευρώ έναντι 7,3 εκατ. ευρώ το 2015, εκ των οποίων τα αποδιδόμενα στη μητρική ανέρχονται σε 9,9 εκατ. ευρώ έναντι 6,9 εκατ. για το οικονομικό έτος του 2015, καταγράφοντας αύξηση 44,5%. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,1202 ευρώ έναντι 0,0832 ευρώ για το 2015.

Ο καθαρός δανεισμός (σύνολο δανείων μείον ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, δεσμευμένες καταθέσεις και χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση βραχυπρόθεσμα) σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε σε 124,0 εκατ. ευρώ έναντι 123,2 εκατ. για το οικονομικό έτος 2015.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 42,5 εκατ. ευρώ έναντι 37,2 εκατ. ευρώ κατά το 12μηνο του 2015.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 30,0 εκατ. ευρώ, έναντι 26,6 εκατ. ευρώ το 2015, και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε 20,8 εκατ. ευρώ έναντι 18,6 εκατ. ευρώ για το οικονομικό έτος 2015.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 10,3 εκατ. ευρώ, έναντι 7,7 εκατ. ευρώ το 2015 και τα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,1247 ευρώ έναντι 0,0930 ευρώ αντίστοιχα για το 2015.

Στα τέλη του 2016 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο στο όρος Λύρκειο, εγκατεστημένης ισχύος 39,6 MW, με αποτέλεσμα η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ στις 31.12.2016 να ανέρχεται σε 247 MW περίπου, τα οποία ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. Ερμού 25, 145 64 Κηφισιά Τηλ.: +30 210 8184600, Fax: +30 210 8184601 αφορούσαν σε δεκαπέντε (15) αιολικά πάρκα 240,20 MW, ένα (1) μικρό υδροηλεκτρικό έργο 4,95 MW και ένα (1) φωτοβολταϊκό έργο 2,00 MW.

Σήμερα, επενδυτικά σχέδια αιολικών πάρκων (εγκατεστημένης ισχύος περίπου 145 MW) είναι σε στάδιο υλοποίησης, εκ των οποίων 17 MW αφορούν το υπολειπόμενο του επενδυτικού σχεδίου του Ιουλίου 2014 (όπως αυτό περιγραφόταν στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο εισαγωγής της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών).

Τέλος, έργα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 639 MW βρίσκονται σε διάφορα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας (εκ των οποίων 113 MW με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους).