1. Home
  2. Ηλεκτρισμός
  3. ΔΕΗ: Πρόταση εξαγοράς ομολογιών έως €150 εκατ.
ΔΕΗ: Πρόταση εξαγοράς ομολογιών έως €150 εκατ.

ΔΕΗ: Πρόταση εξαγοράς ομολογιών έως €150 εκατ.

0

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε σήμερα ότι η εξ’ ολοκλήρου θυγατρική της Public Power Corporation Finance plc (“Προσφέρων”), γνωστοποίησε πρόταση εξαγοράς έναντι μετρητών (“Πρόταση Εξαγοράς”) μέχρι του ποσού των €150.000.000 των Ομολογιών συνολικού ποσού εκδόσεως €500.000.000 με τοκομερίδιο 5.5% και λήξη το 2019 (“Ομολογίες”) από τους κατόχους των Ομολογιών (“Ομολογιούχοι”) σύμφωνα με τους όρους που παρατίθενται στο πληροφοριακό δελτίο Πρότασης Εξαγοράς με ημερομηνία 26 Ιανουαρίου 2018 και υπόκειται στους όρους και τους περιορισμούς που περιέχονται σε αυτό.

Η Πρόταση Εξαγοράς θα λήξει στις 4:00 μ.μ., ώρα Λονδίνου, την 1η Φεβρουαρίου 2018 (“Ημερομηνία Λήξης”), εκτός αν παραταθεί ή διαφορετικά τερματισθεί από τον Προσφέροντα.

Η Πρόταση Εξαγοράς πραγματοποιείται στα πλαίσια της στρατηγικής διαχείρισης παθητικού της Public Power Corporation Finance plc. Ο Προσφέρων δεν αναμένει επί του παρόντος, ως μέρος αυτής της στρατηγικής, να ασκήσει το δικαίωμά του να προβεί σε προαιρετική εξόφληση των Ομολογιών.

Η Public Power Corporation Finance plc θα ανακοινώσει την τιμή αγοράς, το ποσό αποδοχής και το συντελεστή αναλογικής κατανομής, εάν υπάρχει, για τις Ομολογίες κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την Ημερομηνία Λήξης.

Η πληρωμή προς τους Ομολογιούχους της τιμής αγοράς θα γίνει την ημερομηνία διακανονισμού.