1. Home
  2. Αιολική
  3. ενέργεια
  4. “Πράσινο ομόλογο” 6,5 εκατ. ευρώ από την Δέλτα Τεχνική
“Πράσινο ομόλογο” 6,5 εκατ. ευρώ από την Δέλτα Τεχνική

“Πράσινο ομόλογο” 6,5 εκατ. ευρώ από την Δέλτα Τεχνική

0

Ξεκίνησε η διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ, του εταιρικού ομολόγου της Δέλτα Τεχνική ΑΕ, μητρικής του ομώνυμου ομίλου εταιρειών. Από την έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους 6.500.000 ευρώ, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

Η Δέλτα Τεχνική ανακοίνωσε την έναρξη διαπραγμάτευσης στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενός “πράσινου ομολόγου” με 6.500 κοινές ονομαστικές άυλες ομολογίες.

Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των ομολογιών είναι 1.000 ευρώ, ήτοι το 100% της ονομαστικής αξίας εκάστης. Το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο (μη μετατρέψιμο σε μετοχές του Εκδότη) έχει διάρκεια επτά (7) έτη, με ετήσιο επιτόκιο 5,50% και περίοδο εκτοκισμού ανά εξάμηνο. Οι ομολογίες με ημερομηνία έκδοσης 22.12.2017 προέρχονται από διάθεση με Ιδιωτική Τοποθέτηση και είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων.

Σύμβουλος έκδοσης του ΚΟΔ αναδείχθηκε η ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, η οποία θα είναι παράλληλα Εκπρόσωπος Ομολογιούχων και Πληρεξούσιος Καταβολών.

Όπως δήλωσε σχετικά ο κος Αναστ. Δεληγιώργης, πρόεδρος του ομίλου Δέλτα Τεχνική «…το εν λόγω Κοινό Ομολογιακό Δάνειο είναι ένα καθαρόαιμο “green bond” καθώς η μερίδα του λέοντος από τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του πρώτου μέρους του επενδυτικού προγράμματός μας. Συνολικά, το πλάνο μας περιλαμβάνει την ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με ισχύ πλέον των 90 MW, καθώς και την προώθηση εγκαταστάσεων αντλιών θερμότητας που αποτελούν τη σημαντικότερη τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα. Στη επιτυχή έκδοση συνέβαλλαν καταλυτικά οι εταιρείες Wealth Fund Services καθώς και η Εθνική Asset Management οι οποίες μεταξύ άλλων, εμπιστεύτηκαν τη δυναμική και τις προοπτικές του ομίλου μας».

Ο όμιλος εταιρειών Δέλτα Τεχνική Α.Ε. είναι ένας αμιγώς ελληνικός όμιλος επιχειρήσεων ο οποίος δραστηριοποιείται στον ενεργειακό και εμπορικό τομέα. Αναπτύσσει δραστηριότητες BOP-EPC στην κατασκευή ειδικών τεχνικών έργων, με έμφαση στην κατασκευή, συντήρηση και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας, φωτοβολταϊκών πάρκων, σταθμών υδροηλεκτρικής ενέργειας, σταθμών βιομάζας – βιοαερίου καθώς και άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ο όμιλος δραστηριοποιείται επίσης στην εμπορία και εγκατάσταση εξοπλισμού και στην υλοποίηση έργων θέρμανσης και κλιματισμού μικρής ή μεγάλης κλίμακας με χρήση αντλιών θερμότητας και στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτιριακές εγκαταστάσεις κάθε χρήσης, από κατοικίες μέχρι ξενοδοχεία και αεροδρόμια.

Νέο αιολικό πάρκο 12MW από τη  Δέλτα Τεχνική

Νέα μεγάλη επένδυση στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ικανή να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες 9.000 νοικοκυριών, υλοποιεί ο όμιλος εταιρειών Δέλτα Τεχνική.

Η Δέλτα Τεχνική υλοποιεί μια νέα επένδυση σε σταθμό παραγωγής ενέργειας που θα αξιοποιεί τη δύναμη του ανέμου.

Η επένδυση αφορά σε ένα νέο αιολικό πάρκο ισχύος 12 Mega Watt. Πιο συγκεκριμένα η υλοποίηση του έργου περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

  • Εκπόνηση μηχανολογικών και λοιπών κατασκευαστικών μελετών
  • Διαδικασίες χρηματοδότησης
  • Οικοδομικές εργασίες
  • Επιλογή εξοπλισμού και υλικών
  • Υλοποίηση ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών
  • Διασύνδεση με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ
  • Προμήθεια και εγκατάσταση ανεμογεννητριών

Κατόπιν σχετικής άδειας που έχει ήδη εκδοθεί, ο νέος αιολικός σταθμός θα περιλαμβάνει 6 ανεμογεννήτριες και θα υλοποιηθεί στον νομό Μεσσηνίας.

Η ετήσια παραγωγική ικανότητα του αιολικού πάρκου εκτιμάται ότι θα είναι ικανή να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες 9.000 νοικοκυριών (ήτοι μιας πόλης με πληθυσμό αντίστοιχο π.χ. της Σπάρτης).

Όπως δήλωσε σχετικά ο κος Αναστ. Δεληγιώργης, πρόεδρος του ομίλου Δέλτα Τεχνική «…η κυριότερη από τις εταιρικές αξίες μας ήταν ανέκαθεν ο σεβασμός προς το περιβάλλον. Τη φιλοσοφία αυτή εφαρμόζουμε σε όλα τα έργα που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε καθ’ όλη τη διάρκεια της δραστηριοποίησής μας στην αγορά. Σε αυτή την κατεύθυνση, το νέο αιολικό πάρκο της Δέλτα Τεχνική θα παράγει πράσινη ενέργεια η οποία θα αποτρέψει την έκλυση στην ατμόσφαιρα βλαβερών ρύπων και άνω των 30.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα! Αυτή η ελάχιστη συμβολή μας στην προώθηση της πράσινης ενέργειας αποτελεί μεγάλη ικανοποίηση για το ανθρώπινο δυναμικό του ομίλου».

Σημειώνεται ότι ο όμιλος Δέλτα Τεχνική ολοκλήρωσε πέρυσι την κατασκευή και έθεσε σε λειτουργία με επιτυχία, έναν πιλοτικό σταθμό αιολικής ενέργειας για ηλεκτροπαραγωγή ισχύος 1,6 MW στην περιοχή των Τεμπών. Για το έργο αυτό που ήδη λειτουργεί, χρησιμοποιήθηκαν ανεμογεννήτριες ισχύος 800 KW έκαστη.