1. Home
  2. ΑΠΕ
  3. Επιστολή από την ΡΑΕ προς τον ΔΕΔΔΗΕ για έλεγχο 418 φωτοβολταϊκών πάρκων
Επιστολή από την ΡΑΕ προς τον ΔΕΔΔΗΕ για έλεγχο 418 φωτοβολταϊκών πάρκων

Επιστολή από την ΡΑΕ προς τον ΔΕΔΔΗΕ για έλεγχο 418 φωτοβολταϊκών πάρκων

0

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) ζήτησε από τον ΔΕΔΔΗΕ και τον ΔΑΠΕΕΠ να προχωρήσει άμεσα σε έλεγχο 418 φωτοβολταϊκών πάρκων. Πρόκειται για πάρκα, τα οποία παράγουν πολύ μεγαλύτερες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας από αυτές που προβλέπουν οι άδειές τους και συνεπώς αποζημιώνονται με υψηλότερα ποσά. 

Ειδικότερα, σε επιστολή του προέδρου της ΡΑΕ Αθ. Δαγούμα προς τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΔΕΔΔΗΕ Αναστ. Μάνο και τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΔΑΠΕΕΠ Γ. Γιαρέντη, επισημαίνεται πως «δεδομένης της σημασίας της άμεσης αποκατάστασης της νομιμότητας, καθώς η υπέρβαση των δηλωθέντων ορίων έχει ως συνέπεια τη μη ορθή τιμολόγηση και είσπραξη αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καλείται ο Διαχειριστής του ΕΔΔΗΕ, όπως προβεί άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαπίστωση των εν λόγω περιπτώσεων και ενημερώσει την Αρχή σχετικώς, έως τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2022».

Θα διερευνηθεί για τα 418 αυτά πάρκα αν έχει αυξηθεί η εγκατεστημένη ισχύς με επεκτάσεις ή άλλα τεχνικά μέσα, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες τους να λαμβάνουν αδικαιολόγητα υψηλότερες αποζημιώσεις από τον ειδικό λογαριασμό (ΕΛΑΠΕ) στήριξης των μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η πιθανή ζημιά για τον ΕΛΑΠΕ είναι μεγαλύτερη, καθώς «οι σταθμοί που προβαίνουν σε ενεργειακή αναβάθμιση είναι κατά κύριο λόγο παλαιοί φωτοβολταϊκοί σταθμοί με αρκετά υψηλές συμφωνημένες τιμές αποζημίωσης».

Προς τον εντοπισμό των συγκεκριμένων  418 φωτοβολταϊκών πάρκων χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικές μεθοδολογίες. Η πρώτη αφορά τον υπολογισμό και ανάλυση της συμπεριφοράς του συντελεστή απόδοσης του κάθε φωτοβολταϊκού. Η δεύτερη μεθοδολογία στηρίζεται σε εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του καθεστώτος στήριξης των ΑΠΕ που λειτουργεί στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Η Επιτροπή Παρακολούθησης θεωρεί πως «ως σημαντική αύξηση της ετήσιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σταθμού που αναβαθμίστηκε ενεργειακά ο παραγωγικός εξοπλισμός του λαμβάνεται η αύξηση κατά τουλάχιστον 5% της ετήσιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του σταθμού κατά το έτος ελέγχου σε σχέση με τη μέγιστη ετήσια παραγωγή του εν λόγω σταθμού τα προηγούμενα, από το έτος ελέγχου, πέντε έτη, με βάση απολογιστικά στοιχεία των αρμόδιων Διαχειριστών».

Εισηγείται, δηλαδή, την παρακολούθηση της μέγιστης παραχθείσας ενέργειας κάθε φωτοβολταϊκού μηνιαία ανά κυλιόμενη πενταετία.

Η νομοθετική ρύθμιση

Η ίδια Επιτροπή Παρακολούθησης εισηγείται και νομοθετική ρύθμιση ώστε να δημιουργηθεί πλαίσιο ελέγχου για τυχόν ενεργειακές αναβαθμίσεις του παραγωγικού εξοπλισμού φωτοβολταϊκών πάρκων πριν τη λήξη της συμβατικής περιόδου λειτουργίας των σταθμών.

Όπως επισημαίνει στην πρότασή της μια τέτοια αναβάθμιση «αποτελεί ενέργεια εκτός συμβατικού πλαισίου, δεδομένου ότι τέτοιου είδους αναβαθμίσεις οδηγούν εμμέσως σε μεταβολή της αδειοδοτημένης ισχύος». Και ταυτόχρονα σε αύξηση της αποζημίωσης που λαμβάνει ο ιδιοκτήτης από τον ΕΛΑΠΕ.

Η νομοθετική ρύθμιση που προτείνει η Επιτροπή Παρακολούθησης προβλέπει πως ο ΔΑΠΕΕΠ και ο ΔΕΔΔΗΕ διενεργούν ελέγχους κατά την τελευταία μηνιαία εκκαθάριση κάθε έτους, εντοπίζουν τα φωτοβολταϊκά στα οποία υπήρξε σημαντική αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τα εντάσσουν σε ειδικό κατάλογο.

Ταυτόχρονα συμψηφίζουν τα επιπλέον ποσά που έλαβαν οι ιδιοκτήτες τους ώστε να επιστραφεί η πρόσθετη αποζημίωση που έλαβαν λόγω του «φουσκώματος» της εγκατεστημένης ισχύος. Στη ρύθμιση προβλέπεται και η αποζημίωση που θα λαμβάνει το εν λόγω φωτοβολταϊκό μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου.

Ο έλεγχος θα διενεργείται από τον ΔΑΠΕΕΠ και το ΔΕΔΔΗΕ με πρώτο έτος ελέγχου το 2017.

Τι σημαίνει, όμως, ενεργειακή αναβάθμιση των φωτοβολταϊκών, ώστε να παράγουν μεγαλύτερες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με τη σύμβασή τους;

Σύμφωνα με την Επιτροπή Παρακολούθησης «στον όρο ενεργειακή αναβάθμιση περιλαμβάνονται, όχι αποκλειστικά, και οι ενέργειες αντικατάστασης των παλιών φωτοβολταϊκών πανέλων του σταθμού με νέα καλύτερης απόδοσης ή/και η τοποθέτηση και χρήση συστημάτων ιχνηλάτησης του ήλιου (trackers) με αποτέλεσμα την αύξηση κατά πολύ της απόδοσης του συστήματος».