1. Home
  2. Νέα
  3. Γ. Δεληγιώργης (ΕΝΔΙΑΛΕ): «Καταφέρνουμε να βρισκόμαστε στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια πρωτοπορία»
Γ. Δεληγιώργης (ΕΝΔΙΑΛΕ): «Καταφέρνουμε να βρισκόμαστε στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια πρωτοπορία»

Γ. Δεληγιώργης (ΕΝΔΙΑΛΕ): «Καταφέρνουμε να βρισκόμαστε στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια πρωτοπορία»

0

Συνέντευξη: Μαργαρίτα Ασημακοπούλου

Σε μια συζήτηση εφ’όλης της ύλης, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΝΔΙΑΛΕ, μας μίλησε για την πορεία της εταιρείας αλλά και για το πώς έφτασε η χώρα μας να συλλέγει και να αναγεννά 27.000 τόνους επικίνδυνων & τοξικών αποβλήτων.

  1. Η ΕΝΔΙΑΛΕ με την πρωτοπορία που διαθέτει στην διαχείριση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων κατάφερε να φέρει την Ελλάδα στην πρώτη θέση της Ευρώπης. Πείτε μας πώς το πετύχατε αυτό;

H χώρα μας έχει καταφέρει μια μεγάλη επιτυχία στη Συλλογή και Αναγέννηση των ΑΛΕ.  Καταφέρνουμε να βρισκόμαστε στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια πρωτοπορία, επιτυγχάνοντας το απόλυτο 100% της αναγέννησης των ΑΛΕ που συλλέγονται.  Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος αυτής της επιτυχίας πρέπει να αναλογιστεί κανείς ότι μέχρι το 2004 που ξεκινήσαμε ως Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων,  η Ελλάδα κατατασσόταν ως χώρα με το μικρότερο ποσοστό αναγέννησης ΑΛΕ (8%) και το μεγαλύτερο ποσοστό παράνομης διαχείρισης (61%), με τη συλλογή και αναγέννηση ΑΛΕ να είναι της τάξης των 4-5.000 τόνων ετησίως. Σήμερα συλλέγουμε και αναγεννάμε 27.000 τόνους επικίνδυνων & τοξικών αποβλήτων.

Θεμέλιο αυτής της μεγάλης επιτυχίας είναι η συνεργασία. Η ΕΝΔΙΑΛΕ συνεργάστηκε με όλες τις αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής και αναγέννησης που λειτουργούσαν και ανέπτυξε ένα πλήρως λειτουργικό δίκτυο συνεργασιών με σημεία παραγωγής ΑΛΕ (πρατήρια, συνεργεία, βιομηχανίες, δημόσιους φορείς κλπ) καλύπτοντας τις ανάγκες συλλογής πανελλαδικά.

Δημιούργησε 8 Κέντρα Συλλογής και πιστοποίησης ΑΛΕ, μέσω των οποίων καλύπτει τις ανάγκες των συνεργαζόμενων συλλεκτών σε όλη την Ελληνική επικράτεια. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στην διαχείριση αποβλήτων λιπαντικών τα οποία παράγονται σε νησιωτικές αλλά και δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας. Αποτέλεσμα είναι η κάλυψη κατά 100% της χώρας μας στην διαχείριση του συγκεκριμένου επικίνδυνου αποβλήτου.

Οι αριθμοί επιβεβαιώνουν την ΕΝΔΙΑΛΕ ως πρωταθλήτρια Ευρώπης και οι επιδόσεις της αναγνωρίζονται με συνεχείς αναφορές σε έγκυρες μελέτες. Για να αναφερθώ μόνον στις πιο πρόσφατες, η πρώτη είναι η  Μελέτη του Ευρωπαϊκού Γραφείου Περιβάλλοντος (European Environmental Bureau) που δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο 2020 και σε αυτή αναδεικνύεται η Ελλάδα ως Παράδειγμα Καλής Πρακτικής στην ξεχωριστή συλλογή αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, υπογραμμίζοντας πως η χώρα μας  έχει το υψηλότερο ποσοστό αναγέννησης 100% των ποσοτήτων ΑΛΕ που συλλέγει ενώ είναι η πρώτη χώρα στην ΕΕ που έχει θέσει στόχους συλλογής και αναγέννησης στα ΑΛΕ που παράγονται στην Ναυτιλία. Η δεύτερη δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο 2021 και είναι η μελέτη της RDC Environment για λογαριασμό της Γαλλικής Περιβαλλοντικής υπηρεσίας (ADEME). Σε αυτή, δίνεται  ιδιαίτερη έμφαση σε πέντε συστήματα, Βελγίου, Ισπανίας, Ιταλίας, Πορτογαλίας και Ελλάδας,  με την λειτουργία του Συστήματος της ΕΝΔΙΑΛΕ να έχει τη σημαντικά χαμηλότερη επιβάρυνση του τελικού καταναλωτή σε σχέση με τα κόστη λειτουργίας αντίστοιχων συστημάτων που λειτουργούν στις άλλες χώρες της ΕΕ, ενώ επιτυγχάνεται το υψηλότερο ποσοστό αναγέννησης ΑΛΕ 100%.

  1. Πώς εφαρμόζεται το μοντέλο της Κυκλικής Οικονομίας στα απόβλητα λιπαντικών ελαίων;

Καταρχάς πρέπει να επισημανθεί ότι το μοντέλο κυκλικής οικονομίας δεν είναι ένα περιβαλλοντικό μοντέλο, αλλά ένα οικονομικό αναπτυξιακό μοντέλο. Σε παγκόσμιο επίπεδο είναι πλέον σαφές ότι το γραμμικό μοντέλο παραγωγής -“παραγωγή – κατανάλωση – απόρριψη ” στο οποίο βασίστηκε μέχρι τώρα η οικονομία μας, σύμφωνα με το οποίο κάθε προϊόν αναπόφευκτα φτάνει στο “τέλος της ωφέλιμης ζωής” του, δεν είναι πλέον βιώσιμο. Η κυκλική οικονομία έρχεται ως απάντηση στη ανάγκη για αειφόρο ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη ανησυχία για την εξάντληση των φυσικών πόρων και συνεπεία αυτής , την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Οι αρχές της κυκλικής οικονομίας βρίσκουν απόλυτη εφαρμογή στην ορθή διαχείριση των απόβλητων λιπαντικών ελαίων από την ΕΝΔΙΑΛΕ. Μέσω της βέλτιστης πρακτικής την οποία εφαρμόζουμε για την διαχείριση των Α.Λ.Ε, αποτρέπουμε τη μόλυνση του περιβάλλοντος από 27.000 τόνους επικίνδυνων & τοξικών αποβλήτων κατά μέσο όρο τον χρόνο. Οδηγούμε στην αναγέννηση το 100% των συλλεγόμενων ποσοτήτων απόβλητων λιπαντικών ελαίων, οδηγώντας σε παραγωγή περίπου 20.000 τόνων αναγεννημένου βασικού λιπαντικού τον χρόνο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την εξοικονόμηση Ενέργειας άνω του 1.100.000 ΜJ τον χρόνο δεδομένου ότι η διαδικασία παραγωγής πρωτογενούς λιπαντικού απαιτεί 8 φορές περισσότερη ενέργεια σε σχέση µε τη διαδικασία επαναδιύλισης. Τέλος το οικονομικό όφελος ανέρχεται σε περισσότερα από $ 900 εκατοµµύρια. Συνεπώς είναι παραπάνω από προφανές ό,τι προηγουμένως θεωρείτο ως “απόβλητο”, τώρα δύναται να μετατραπεί σε πρώτη ύλη με πολλαπλά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

  1. Πιστεύετε ότι η τοποθέτηση της ειδικής σήμανσης στα 40.000 σημεία συλλογής θα αφυπνίσει καταναλωτές και επιχειρήσεις σχετικά με την ορθή διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων;

Η ειδική σήμανση στα σημεία συλλογής των ΑΛΕ, όπως συνεργεία, πρατήρια κλπ. εκκινεί μια συλλογική προσπάθεια η οποία έφερε την Ελλάδα για άλλη μία φορά φέτος στην πρώτη θέση στην Ε.Ε με ποσοστό ανακύκλωσης 100% επί των συλλεγόμενων ΑΛΕ, γεγονός που αποτελεί ένα μοναδικό επίτευγμα Κυκλικής Οικονομίας. Αυτό είναι το πρώτο βήμα για την εκστρατεία ενημέρωσης την οποία η ΕΝΔΙΑΛΕ θα υλοποιήσει το επόμενο χρονικό διάστημα με στόχο την ευαισθητοποίηση του καταναλωτικού κοινού για τα οφέλη της ορθής διαχείρισης των ΑΛΕ και την παρακίνησή του να συμμετάσχει ενεργά, επιλέγοντας επιχειρήσεις που με τις ενέργειές τους συμβάλλουν στην υλοποίηση του οράματος για βιώσιμη ανάπτυξη.

  1. Πώς αξιοποιούνται στον κλάδο σας οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις;

Στόχος είναι η κατεύθυνση των Δημόσιων Οργανισμών προς την προμήθεια προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον και κατά συνέπεια την στήριξη των διαδικασιών ανακύκλωσης, την παραγωγή προϊόντων με μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και την αποδοτικότερη χρήση πόρων και ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται η προμήθεια λιπαντικών προερχόμενων από αναγεννημένα βασικά έλαια, καθώς και από βιοαποικοδομήσιμα λιπαντικά. Για τα αναγεννημένα λιπαντικά σύμφωνα με τα κριτήρια της ΕΕ προβλέπεται η προμήθεια αυτών κατ’ ελάχιστον σε ποσοστό 25%. Τα λιπαντικά προερχόμενα από αναγεννημένα βασικά έλαια οφείλουν να καλύπτουν τις ίδιες προδιαγραφές με τα πρωτογενή, καθώς προορίζονται για τις ίδιες με αυτά χρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό ενδεικτικά το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων προτείνει μέτρα και δράσεις όπως μεταξύ άλλων: α) την ενθάρρυνση της χρήσης τους από δημόσιους φορείς (π.χ. μέσω διαγωνισμών/ συμβάσεων προμήθειάς τους βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών, β) τη νομοθετική ρύθμιση για την προώθηση στην αγορά των αναγεννημένων βασικών ορυκτελαίων και γ) τη θέσπιση οικονομικών κινήτρων για την προμήθεια/χρήση τους. Ο αποκλεισμός των αναγεννημένων λιπαντικών από τις Δημόσιες Προμήθειες έρχεται σε πλήρη αντίθεση και με την πρόσφατα ψηφισμένη από την βουλή Κ.Υ.Α.

  1. Ποιος είναι ο επόμενος στόχος σας;

Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο . Είναι πιο δύσκολο να κρατηθείς στην κορυφή παρά να φτάσεις σ αυτήν. Στόχος μας είναι η διατήρηση της χώρα μας στην κορυφαία θέση στον τομέα διαχείρισης των ΑΛΕ, αποτελώντας παράλληλα παράδειγμα προς μίμηση για την διαχείριση και άλλων αποβλήτων από αντίστοιχους φορείς. Υπάρχουν βέβαια πάντα τομείς στους οποίους μπορούμε να βελτιώσουμε ακόμα τις επιδόσεις μας. Ο τομέας της ναυτιλίας αποτελεί σίγουρα μια μεγάλη πρόκληση. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που έχει θέσει στόχους συλλογής και ανακύκλωσης για τα λιπαντικά ναυτιλίας. Θα πρέπει συνεπώς να ενταθούν οι προσπάθειες των εμπλεκομένων φορέων στην διαχείριση των λιμένων για την επίτευξη ακόμη καλύτερων επιδόσεων. Αυτό , σε συνδυασμό με την υλοποίηση στην πράξη των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει τον κύριο άξονα των προσπαθειών μας στο μέλλον .

Who is Who:

O κ. Γ. Δεληγιώργης είναι Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΝΔΙΑΛΕ (πρώην ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε.) από το 2004 μέχρι σήμερα.
Είναι πτυχιούχος χημικός μηχανικός του Ε.Μ.Π (1986), εργάστηκε ως Τεχνικός Ασφαλείας της Motor Oil Ελλάς (1988-1992) και Διευθυντής Εκμετάλλευσης της LPC Ελλάς (1992-2004). Είναι παντρεμένος και έχει 2 παιδιά.